Α. ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 10028
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
05/08/98
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

S 9404

Potentially Related to ΑΘΩΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is General Partner of ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ

S 9744

Potentially Related to ΑΘΩΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is General Partner of ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ

Α. ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ & ΣΙΑ

S 10028

Potentially Related to ΑΘΩΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is General Partner of Α. ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ & ΣΙΑ

SCI KAKOFENGITIS & CO. LTD

HE 187459

Potentially Related to ΑΘΩΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Director of SCI KAKOFENGITIS & CO. LTD

ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ

S 9744

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Limited Partner of ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ

Α. ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ & ΣΙΑ

S 10028

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is General Partner of Α. ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ & ΣΙΑ

ETALIA (OVERSEAS) LIMITED

HE 65900

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Secretary of ETALIA (OVERSEAS) LIMITED

V. GERMANOS CONSULTANCY SERVICES LTD

HE 67359

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Director of V. GERMANOS CONSULTANCY SERVICES LTD

EUROGROWTH FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 111490

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Director of EUROGROWTH FINANCIAL SERVICES LIMITED

L.K.M. SERVUS DEVELOPMENTS LTD

HE 203947

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Director of L.K.M. SERVUS DEVELOPMENTS LTD

L.K.P. DEVELOPMENTS LTD

HE 204007

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Director of L.K.P. DEVELOPMENTS LTD

AMALINCO LTD

HE 204677

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Director of AMALINCO LTD

ACK EUROPEAN INVESTMENTS LTD

HE 234312

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Director of ACK EUROPEAN INVESTMENTS LTD

VALSENA LTD

HE 322665

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Director of VALSENA LTD

LANDUNIO LTD

HE 322861

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Secretary of LANDUNIO LTD

RECOSHA LTD

HE 323012

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Secretary of RECOSHA LTD

SINDONALA LTD

HE 323246

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Secretary of SINDONALA LTD

KONITO ASSETS LIMITED

HE 344050

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ who is Director of KONITO ASSETS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument