ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Reg. Number:
S 10169
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
07/06/99
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

S 10169

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is General Partner of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

MYRTOS SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 85008

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Director of MYRTOS SHIPPING COMPANY LIMITED

ENISO ENTERPRISES LIMITED

HE 87103

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Director of ENISO ENTERPRISES LIMITED

ROSWELL ENTERPRISES LIMITED

HE 87380

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Director of ROSWELL ENTERPRISES LIMITED

BONIFACII ENTERPRISES LIMITED

HE 88550

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of BONIFACII ENTERPRISES LIMITED

CARDSTON TRADING LIMITED

HE 89698

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Director of CARDSTON TRADING LIMITED

VITINE ENTERPRISES LIMITED

HE 93286

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of VITINE ENTERPRISES LIMITED

VITINE ENTERPRISES LIMITED

HE 93286

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of VITINE ENTERPRISES LIMITED

VISMARK TRADING LIMITED

HE 96431

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of VISMARK TRADING LIMITED

KONVER ENTERPRISES LIMITED

HE 100863

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of KONVER ENTERPRISES LIMITED

DABOUS ENTERPRISES LIMITED

HE 101303

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of DABOUS ENTERPRISES LIMITED

BESKARD HOLDING LIMITED

HE 123497

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Director of BESKARD HOLDING LIMITED

GETRON HOLDING LIMITED

HE 129134

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of GETRON HOLDING LIMITED

BROMVILL ENTERPRISES LIMITED

HE 131778

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Director of BROMVILL ENTERPRISES LIMITED

YADROVE ENTERPRISES LIMITED

HE 143045

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Director of YADROVE ENTERPRISES LIMITED

BEKTAR ENTERPRISES LIMITED

HE 182974

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of BEKTAR ENTERPRISES LIMITED

BERGAIN HOLDING LΙΜΙTΕD

HE 195042

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of BERGAIN HOLDING LΙΜΙTΕD

BESORA MARITIME LIMITED

HE 211254

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of BESORA MARITIME LIMITED

AEROIMPEX LIMITED

HE 245083

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of AEROIMPEX LIMITED

RABURNE COMMERCIAL LTD

HE 292749

Related to ΑΓΙΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ who is Secretary of RABURNE COMMERCIAL LTD

SCYTHE LIMITED

AE 1545

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of SCYTHE LIMITED

WINDLASS LIMITED

AE 1546

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of WINDLASS LIMITED

NIKO (NECO) LTD

AE 2143

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO (NECO) LTD

NIKO (NELPIO) LTD

AE 2144

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO (NELPIO) LTD

NIKO RESOURCES (FANG) LIMITED

AE 2145

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO RESOURCES (FANG) LIMITED

NIKO RESOURCES (BANGLADESH) LIMITED

AE 2221

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO RESOURCES (BANGLADESH) LIMITED

NIKO RESOURCES (CAYMAN) LTD

AE 2223

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO RESOURCES (CAYMAN) LTD

NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

AE 2227

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

BLACK GOLD ENERGY LLC

AE 2516

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of BLACK GOLD ENERGY LLC

NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

AE 2876

Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.