ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ

Reg. Number:
S 10294
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
22/02/00
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ

S 10294

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is General Partner of ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ

ΧΡ. & Α. ΓΕΩΡΓΑΛΛΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30399

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Director of ΧΡ. & Α. ΓΕΩΡΓΑΛΛΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ

S 10294

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is General Partner of ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ

FITEXCO LIMITED

HE 31825

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Secretary of FITEXCO LIMITED

LOIZIDES & THEODOROU INSURANCE LIMITED

HE 71736

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Secretary of LOIZIDES & THEODOROU INSURANCE LIMITED

S. KOKOS POSTER AND TRADING LIMITED

HE 131586

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Secretary of S. KOKOS POSTER AND TRADING LIMITED

'ATHINA' SAT. T/V LIMITED

HE 139563

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Secretary of 'ATHINA' SAT. T/V LIMITED

M.G NAUTICAL LIMITED

HE 234014

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Director of M.G NAUTICAL LIMITED

G.S EURO PRACTICES LTD

HE 293042

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Director of G.S EURO PRACTICES LTD

G.S EURO PRACTICES LTD

HE 293042

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Secretary of G.S EURO PRACTICES LTD

SALAFORI LIMITED

HE 295305

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Secretary of SALAFORI LIMITED

ISSA INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION LTD

HE 378372

Related to ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Secretary of ISSA INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION LTD

ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ

S 10294

Related to ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is General Partner of ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ

ΧΡ. & Α. ΓΕΩΡΓΑΛΛΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30399

Related to ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Director of ΧΡ. & Α. ΓΕΩΡΓΑΛΛΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

YOGELZA SERVICES LIMITED

HE 365613

Related to ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Director of YOGELZA SERVICES LIMITED

ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ

S 10294

Related to ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is General Partner of ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ

FANTASIA

EE 15880

Related to ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Owner of FANTASIA

ΧΡ. & Α. ΓΕΩΡΓΑΛΛΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30399

Related to ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Director of ΧΡ. & Α. ΓΕΩΡΓΑΛΛΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ATHINA MEDIA SERVICES LIMITED

HE 85366

Related to ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Director of ATHINA MEDIA SERVICES LIMITED

'ATHINA' SAT. T/V LIMITED

HE 139563

Related to ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Director of 'ATHINA' SAT. T/V LIMITED

G.S EURO PRACTICES LTD

HE 293042

Related to ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ who is Director of G.S EURO PRACTICES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.