ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 10310
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
17/03/00
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ

S 10310

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ

Π.Κ. & Κ.Λ. ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45673

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of Π.Κ. & Κ.Λ. ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

P. FARBERIK (OVERSEAS) LIMITED

HE 64143

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of P. FARBERIK (OVERSEAS) LIMITED

D.A.G. FINANCE & CONSULTING LIMITED

HE 72208

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of D.A.G. FINANCE & CONSULTING LIMITED

I.F.F. INVESTMENTS LIMITED

HE 73810

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of I.F.F. INVESTMENTS LIMITED

BLACKWORTH LIMITED

HE 73826

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of BLACKWORTH LIMITED

SUNCYP TRADING LIMITED

HE 78163

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of SUNCYP TRADING LIMITED

GANDEM ENTERPRISES LIMITED

HE 81140

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of GANDEM ENTERPRISES LIMITED

D.E.L.P. TRADING LIMITED

HE 83090

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of D.E.L.P. TRADING LIMITED

ALBIRA TRADING LIMITED

HE 83740

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of ALBIRA TRADING LIMITED

SANETACO TRADING LIMITED

HE 90182

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of SANETACO TRADING LIMITED

MALASU TRADING LIMITED

HE 90675

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of MALASU TRADING LIMITED

C.O.T.I.S. LIMITED

HE 95764

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of C.O.T.I.S. LIMITED

M.E.L.P. LIMITED

HE 95840

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of M.E.L.P. LIMITED

P.S. EDENCO LIMITED

HE 96672

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of P.S. EDENCO LIMITED

LUZAC BENTHAM LIMITED

HE 96831

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of LUZAC BENTHAM LIMITED

O.C. ACTIVITY (OVERSEAS) LIMITED

HE 98103

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of O.C. ACTIVITY (OVERSEAS) LIMITED

A.V.I.A. INVESTMENTS LIMITED

HE 99691

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of A.V.I.A. INVESTMENTS LIMITED

KUMENCO LIMITED

HE 103245

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of KUMENCO LIMITED

AGCO TRADING LIMITED

HE 104060

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of AGCO TRADING LIMITED

HERONSCAPE LIMITED

HE 105289

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of HERONSCAPE LIMITED

SUNDARAM INVESTMENTS LIMITED

HE 106019

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of SUNDARAM INVESTMENTS LIMITED

STARDALE LIMITED

HE 106022

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of STARDALE LIMITED

PILATUS GROUP LIMITED

HE 110020

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of PILATUS GROUP LIMITED

KAPA INTEREP SERVICES LIMITED

HE 113079

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of KAPA INTEREP SERVICES LIMITED

OAKWORLD ( INVESTMENTS) LIMITED

HE 114211

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of OAKWORLD ( INVESTMENTS) LIMITED

PILATUS SECRETARIAL LIMITED

HE 175257

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of PILATUS SECRETARIAL LIMITED

PILATUS HOLDINGS LIMITED

HE 187618

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of PILATUS HOLDINGS LIMITED

Π. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΤΔ

HE 297350

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Secretary of Π. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΤΔ

CADAPLUS LIMITED

HE 310029

Related to ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ who is Director of CADAPLUS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.