ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Reg. Number:
S 10441
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
06/03/01
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10441

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΕΑΔΗΣ who is General Partner of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γ.Α.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48217

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΕΑΔΗΣ who is Director of Γ.Α.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Α.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48217

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΕΑΔΗΣ who is Secretary of Γ.Α.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΑΦΕΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

HE 224838

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΕΑΔΗΣ who is Director of ΒΑΦΕΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΒΑΦΕΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

HE 224838

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΕΑΔΗΣ who is Secretary of ΒΑΦΕΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ELMECO COMPANY LIMITED

HE 1063

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ELMECO COMPANY LIMITED

E.M. KATEKOS COMPANY LIMITED

HE 5067

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of E.M. KATEKOS COMPANY LIMITED

Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Ζ. ΖΙΠΙΤΗΣ-Α. ΤΙΜΟΘΕΟΥ & ΣΙΑ

S 8626

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Ζ. ΖΙΠΙΤΗΣ-Α. ΤΙΜΟΘΕΟΥ & ΣΙΑ

G.M.F. RANGERS RENTALS

S 9323

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of G.M.F. RANGERS RENTALS

TOUMAZIS CHRISTODOULOU PARTNERS

S 10039

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of TOUMAZIS CHRISTODOULOU PARTNERS

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 10441

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

LA CHRI VISTA

EE 11572

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of LA CHRI VISTA

A.C. MOUNT SINAI STORE

EE 35045

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of A.C. MOUNT SINAI STORE

ALLWAYS LINES LIMITED

HE 35532

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ALLWAYS LINES LIMITED

ALLWAYS LINES LIMITED

HE 35532

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ALLWAYS LINES LIMITED

ΟΙΝΟΠΩΣ

EE 36220

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of ΟΙΝΟΠΩΣ

GEORGE CHRISTODOULOU MOTORS LIMITED

HE 36703

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of GEORGE CHRISTODOULOU MOTORS LIMITED

Ζ. ΖΙΠΙΤΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΙΜΟΘΕΟΥ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 42977

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Ζ. ΖΙΠΙΤΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΙΜΟΘΕΟΥ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

C.C.M. DONKEY STYLE

EE 43779

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of C.C.M. DONKEY STYLE

REFLECTION OF DANCE & ART

EE 44497

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of REFLECTION OF DANCE & ART

CHARA & VENUS TOYS LIMITED

HE 44664

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of CHARA & VENUS TOYS LIMITED

TOUMAZIS WIDNELL LIMITED

HE 47756

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of TOUMAZIS WIDNELL LIMITED

GEORGIOS CHRISTODOULOU (KOKOS) & CO MARINE ENGINEERS LIMITED

HE 48945

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of GEORGIOS CHRISTODOULOU (KOKOS) & CO MARINE ENGINEERS LIMITED

GEORGIOS CHRISTODOULOU (KOKOS) & CO MARINE ENGINEERS LIMITED

HE 48945

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of GEORGIOS CHRISTODOULOU (KOKOS) & CO MARINE ENGINEERS LIMITED

ZORNAS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 49872

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ZORNAS CONSTRUCTIONS LIMITED

ZORNAS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 49872

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ZORNAS CONSTRUCTIONS LIMITED

D & N MARINE SPORTS LIMITED

HE 55302

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of D & N MARINE SPORTS LIMITED

D & N MARINE SPORTS LIMITED

HE 55302

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of D & N MARINE SPORTS LIMITED

ESTERLITSIA FLOWER SHOP LIMITED

HE 72141

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ESTERLITSIA FLOWER SHOP LIMITED

ROSSIANA TRAVEL LIMITED

HE 90901

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ROSSIANA TRAVEL LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument