ΣΟΝ ΑΜΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Reg. Number:
S 10937
Type:
Partnership
Sub-Type:
Limited Partnership
Registration Date:
08/06/04
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 461

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ΡΑΦΑΕΛΛΟ

S 4956

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of ΡΑΦΑΕΛΛΟ

TOMAC ENTERPRISES

S 6916

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of TOMAC ENTERPRISES

KRASA BROS (IMPORT-EXPORT)

S 7654

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of KRASA BROS (IMPORT-EXPORT)

NICOLAOU & ANTONIOY MANAGEMENT IMFORMATION SYSTEMS

S 8145

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of NICOLAOU & ANTONIOY MANAGEMENT IMFORMATION SYSTEMS

CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED

HE 8306

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED

P. A.S.I. BETONFAST & COMPANY

S 8421

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of P. A.S.I. BETONFAST & COMPANY

Α & Κ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

S 8754

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of Α & Κ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

A. ANTONIOU MOTO CARE

EE 10022

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Owner of A. ANTONIOU MOTO CARE

QUEEN AIR AVIATION

S 10639

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of QUEEN AIR AVIATION

E. T. A. STONE - LIKE

S 10840

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of E. T. A. STONE - LIKE

ΣΟΝ ΑΜΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

S 10937

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Limited Partner of ΣΟΝ ΑΜΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

A & A DOROS PERFORMANCE TUNING

S 11025

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of A & A DOROS PERFORMANCE TUNING

MA PRO METAL DESIGN

S 11599

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is General Partner of MA PRO METAL DESIGN

KYPROS ANTONIOU AND SON LIMITED

HE 11835

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of KYPROS ANTONIOU AND SON LIMITED

KYPROS ANTONIOU AND SON LIMITED

HE 11835

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of KYPROS ANTONIOU AND SON LIMITED

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 12040

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANTONIS LEONIDOU ANTONIOU GIFTS

EE 12586

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Owner of ANTONIS LEONIDOU ANTONIOU GIFTS

ANTONIS ANTONIOU CIVIL ADVANCE TECHNOLOGY SERVICES

EE 13328

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Owner of ANTONIS ANTONIOU CIVIL ADVANCE TECHNOLOGY SERVICES

A & D OPTICAL CENTER

EE 13863

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Owner of A & D OPTICAL CENTER

A. ANTONIOU COPY SERVICES

EE 16260

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Owner of A. ANTONIOU COPY SERVICES

ΧΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 16455

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΧΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Δ.Ε.Ο.Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17355

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of Δ.Ε.Ο.Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΟΛΕΚΤΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18018

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΣΟΛΕΚΤΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΟΛΕΚΤΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18018

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Secretary of ΣΟΛΕΚΤΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.A.A. C.U.B.A. COCKTAIL SNACK BAR

EE 19682

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Owner of G.A.A. C.U.B.A. COCKTAIL SNACK BAR

J.A.C. INDUSTRIES LIMITED

HE 20965

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of J.A.C. INDUSTRIES LIMITED

T.A. SELECT -N- TRAVEL.COM

EE 21318

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Owner of T.A. SELECT -N- TRAVEL.COM

PATSIOS INSURANCE AGENCIES

EE 22286

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Owner of PATSIOS INSURANCE AGENCIES

ΕΛΜΕΝΙ (ΛΑΤΟΜΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23183

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ who is Director of ΕΛΜΕΝΙ (ΛΑΤΟΜΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.