ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Reg. Number:
S 10959
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
19/07/04
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

S 10959

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ who is General Partner of ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

D & A MOULAZIMIS (RIPPLES SNACK BAR) LIMITED

HE 175684

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ who is Director of D & A MOULAZIMIS (RIPPLES SNACK BAR) LIMITED

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

S 10959

Related to ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is General Partner of ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.