ΑΛΕΞΗΣ & ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Reg. Number:
S 11525
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
08/11/07
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

WINDERMERE ENTERPRISES LIMITED

AE 1642

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of WINDERMERE ENTERPRISES LIMITED

M.G.A. OILS

S 10839

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is General Partner of M.G.A. OILS

ΑΛΕΞΗΣ & ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

S 11525

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is General Partner of ΑΛΕΞΗΣ & ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ALEX ALEX'S COCKTAIL BAR

EE 15130

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Owner of ALEX ALEX'S COCKTAIL BAR

ALEXIS TH. ALEXANDROU EXPRESS

EE 16341

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Owner of ALEXIS TH. ALEXANDROU EXPRESS

ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23689

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23689

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

A & L CRACKERS MANUFACTURERS LIMITED

HE 33252

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of A & L CRACKERS MANUFACTURERS LIMITED

D.C.S. DATAGRAPH LIMITED

HE 33510

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of D.C.S. DATAGRAPH LIMITED

KING OF HEARTS DEVELOPMENT LIMITED

HE 41488

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of KING OF HEARTS DEVELOPMENT LIMITED

KING OF HEARTS DEVELOPMENT LIMITED

HE 41488

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of KING OF HEARTS DEVELOPMENT LIMITED

A. A. ZOO PLAY'S PET SHOP

EE 41863

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Owner of A. A. ZOO PLAY'S PET SHOP

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΟΥΔΙΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46505

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΟΥΔΙΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ALEXIS FURNITURE ASSEMBLING LIMITED

HE 52674

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ALEXIS FURNITURE ASSEMBLING LIMITED

INTERSOFT H.H. (LIMASSOL) LIMITED

HE 92897

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of INTERSOFT H.H. (LIMASSOL) LIMITED

CALEX TRADING LIMITED

HE 107694

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of CALEX TRADING LIMITED

JCA JIMMY'S CAR ACCESSORIES LIMITED

HE 117567

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of JCA JIMMY'S CAR ACCESSORIES LIMITED

T. STEPHANOS ENTERPRISES LIMITED

HE 127863

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of T. STEPHANOS ENTERPRISES LIMITED

ASTER BUSINESS (CY) LTD

HE 131227

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ASTER BUSINESS (CY) LTD

LOCRI HOLDINGS LIMITED

HE 135493

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of LOCRI HOLDINGS LIMITED

D & S DATAGRAPH SOFTWARE HOUSE LIMITED

HE 136287

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of D & S DATAGRAPH SOFTWARE HOUSE LIMITED

D & S DATAGRAPH SOFTWARE HOUSE LIMITED

HE 136287

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Secretary of D & S DATAGRAPH SOFTWARE HOUSE LIMITED

ALEXIS ALEXANDROU ROYAL CRUISES LIMITED

HE 140161

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ALEXIS ALEXANDROU ROYAL CRUISES LIMITED

CARRIG HOLDINGS LIMITED

HE 144506

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of CARRIG HOLDINGS LIMITED

EMPITEL HOLDINGS LIMITED

HE 153008

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of EMPITEL HOLDINGS LIMITED

ROWANE INVESTMENTS LIMITED

HE 153975

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ROWANE INVESTMENTS LIMITED

REMANTON (OVERSEAS) LIMITED

HE 159776

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of REMANTON (OVERSEAS) LIMITED

WILD FLOWER ENTERPRISES LIMITED

HE 168690

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of WILD FLOWER ENTERPRISES LIMITED

K1 PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

HE 171100

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of K1 PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

NOSPELT LIMITED

HE 173740

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of NOSPELT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.