ΑΝΤΡΕΑΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Reg. Number:
S 12572
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
01/08/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

A & G SUPERMARKET (K. PAPHOS)

S 9815

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is General Partner of A & G SUPERMARKET (K. PAPHOS)

ΑΝΤΡΕΑΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

S 12572

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is General Partner of ΑΝΤΡΕΑΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

PALACE NAVIGATION COMPANY LIMITED

HE 31999

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of PALACE NAVIGATION COMPANY LIMITED

CYPRUS SHIPPING CHAMBER (C.S.C.)

HE 42239

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of CYPRUS SHIPPING CHAMBER (C.S.C.)

LIFEHACKS

EE 44920

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Owner of LIFEHACKS

ARCADIAN SKY SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 47435

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ARCADIAN SKY SHIPPING COMPANY LIMITED

A. NEOPHYTOU (SHOE SHOP) LIMITED

HE 49062

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of A. NEOPHYTOU (SHOE SHOP) LIMITED

GERINA SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 55695

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of GERINA SHIPPING COMPANY LIMITED

ARCADIAN MOON NAVIGATION COMPANY LIMITED

HE 58183

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ARCADIAN MOON NAVIGATION COMPANY LIMITED

PALMINO SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 62122

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of PALMINO SHIPPING COMPANY LIMITED

SEVEN STARS SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 62171

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of SEVEN STARS SHIPPING COMPANY LIMITED

OCEANSHINE SHIPPING LIMITED

HE 65086

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of OCEANSHINE SHIPPING LIMITED

CYMOON SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 67109

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of CYMOON SHIPPING COMPANY LIMITED

CYSKY SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 67111

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of CYSKY SHIPPING COMPANY LIMITED

ARCADIAN BREEZE SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 67824

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ARCADIAN BREEZE SHIPPING COMPANY LIMITED

BASTO SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 69815

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of BASTO SHIPPING COMPANY LIMITED

ALVAMAR SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 73710

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ALVAMAR SHIPPING COMPANY LIMITED

BONNETTA SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 74316

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of BONNETTA SHIPPING COMPANY LIMITED

CELIONE TRADING LIMITED

HE 75056

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of CELIONE TRADING LIMITED

SABABEL TRADING LIMITED

HE 79981

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of SABABEL TRADING LIMITED

OLIO SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 90832

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of OLIO SHIPPING COMPANY LIMITED

METRONOME SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 93515

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of METRONOME SHIPPING COMPANY LIMITED

TEGUMENT SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 94676

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of TEGUMENT SHIPPING COMPANY LIMITED

DISCOVERY MOON SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 111526

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of DISCOVERY MOON SHIPPING COMPANY LIMITED

STAR LIBRA SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 112611

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of STAR LIBRA SHIPPING COMPANY LIMITED

MARINE SNOW SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 112622

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of MARINE SNOW SHIPPING COMPANY LIMITED

ALPI SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 115065

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of ALPI SHIPPING COMPANY LIMITED

HORN ISLAND SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 116856

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of HORN ISLAND SHIPPING COMPANY LIMITED

BELMACO SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 117467

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of BELMACO SHIPPING COMPANY LIMITED

LOREMAR SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 124496

Related to ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ who is Director of LOREMAR SHIPPING COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.