Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Reg. Number:
S 2830
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
06/04/64
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

S 2830

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΠΟΤΑΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1835

Potentially Related to ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΠΟΤΑΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

S 2830

Potentially Related to ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4079

Potentially Related to ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

PJA ENGINEERING & ASSOCIATES

S 11173

Potentially Related to ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of PJA ENGINEERING & ASSOCIATES

Ι + Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΛΤΔ

HE 86532

Potentially Related to ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of Ι + Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΛΤΔ

Ι & Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

HE 350897

Potentially Related to ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of Ι & Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α.Π.Ο.Ε.Λ. ΛΤΔ

ΗΕ 398725

Potentially Related to ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α.Π.Ο.Ε.Λ. ΛΤΔ

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΠΟΤΑΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

S 1835

Potentially Related to ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟΠΟΤΑΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

S 2830

Potentially Related to ΠΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

PJA ENGINEERING & ASSOCIATES

S 11173

Potentially Related to ΠΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of PJA ENGINEERING & ASSOCIATES

Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

S 2830

Potentially Related to ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4079

Potentially Related to ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ Ι. & Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

PJA ENGINEERING & ASSOCIATES

S 11173

Potentially Related to ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of PJA ENGINEERING & ASSOCIATES

Ι + Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΛΤΔ

HE 86532

Potentially Related to ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of Ι + Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΛΤΔ

PAVLOS & AFRODITI FOOD TRADING LTD

HE 277164

Potentially Related to ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of PAVLOS & AFRODITI FOOD TRADING LTD

Ι & Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

HE 350897

Potentially Related to ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of Ι & Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument