ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 3095
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
24/01/66
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 3095

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is General Partner of ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ

READYFLEX TRADING COMPANY LIMITED

HE 21063

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of READYFLEX TRADING COMPANY LIMITED

E.K. INTERPHOTO SERVICES LIMITED

HE 26795

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of E.K. INTERPHOTO SERVICES LIMITED

H & H COSMETICS LIMITED

HE 29842

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of H & H COSMETICS LIMITED

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ - ΑΡΓΥΡΟΧΟΕΙΟ ΕΛΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49693

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ - ΑΡΓΥΡΟΧΟΕΙΟ ΕΛΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.A.S.N. NETWORK LIMITED

HE 73145

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of C.A.S.N. NETWORK LIMITED

C.A.S.N. NETWORK LIMITED

HE 73145

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Secretary of C.A.S.N. NETWORK LIMITED

G.P. CONDUCT M.I.S. LIMITED

HE 91869

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of G.P. CONDUCT M.I.S. LIMITED

ALAIRCO AVIATION LIMITED

HE 99919

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of ALAIRCO AVIATION LIMITED

P.N.V.A. MANAGEMENT & MARKETING INFORMATION SYSTEMS LIMITED

HE 101158

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of P.N.V.A. MANAGEMENT & MARKETING INFORMATION SYSTEMS LIMITED

BEWCAST ENTERPRISES LIMITED

HE 101275

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of BEWCAST ENTERPRISES LIMITED

BONDWOOD INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

HE 101580

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of BONDWOOD INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

EARTHY COULOIR LIMITED

HE 104792

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of EARTHY COULOIR LIMITED

INTEL ENGINEERING & CONSULTANTS LIMITED

HE 117767

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of INTEL ENGINEERING & CONSULTANTS LIMITED

BLAZING ORRIS LIMITED

HE 122380

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of BLAZING ORRIS LIMITED

BEATNIK ENTERPRISES LIMITED

HE 122619

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of BEATNIK ENTERPRISES LIMITED

REVITA HEALTH & BEAUTY LIMITED

HE 126380

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of REVITA HEALTH & BEAUTY LIMITED

NORTHLINE MUTUAL LIMITED

HE 135052

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of NORTHLINE MUTUAL LIMITED

ALEKHINE FORA LIMITED

HE 140199

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of ALEKHINE FORA LIMITED

PARASECT DEVELOPMENT LIMITED

HE 150191

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of PARASECT DEVELOPMENT LIMITED

EQUINAL GYM ENTERPRISES LIMITED

HE 150835

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of EQUINAL GYM ENTERPRISES LIMITED

SWISS TRUST HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 154732

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of SWISS TRUST HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

QUAREX LIMITED

HE 155291

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of QUAREX LIMITED

SOHOTEL TRADING LIMITED

HE 156051

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of SOHOTEL TRADING LIMITED

FLAXMIGRANT TRADING LIMITED

HE 162898

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Secretary of FLAXMIGRANT TRADING LIMITED

C & T CODING & TRACEABILITY LIMITED

HE 168311

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of C & T CODING & TRACEABILITY LIMITED

LA TOUR DE TILLIR HOLDINGS LIMITED

HE 179196

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Secretary of LA TOUR DE TILLIR HOLDINGS LIMITED

MOUTOPES LIMITED

HE 189161

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of MOUTOPES LIMITED

MOUTOPES LIMITED

HE 189161

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Secretary of MOUTOPES LIMITED

LORBY LIMITED

HE 192321

Potentially Related to ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ who is Director of LORBY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument