ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

Reg. Number:
S 3756
Type:
Partnership
Sub-Type:
Limited Partnership
Registration Date:
12/11/68
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

S 3756

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Limited Partner of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

VIOSTIK CHEMICALS LIMITED

HE 7531

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of VIOSTIK CHEMICALS LIMITED

L & A TECHNICAL LIMITED

HE 57639

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of L & A TECHNICAL LIMITED

L & A TECHNICAL LIMITED

HE 57639

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Secretary of L & A TECHNICAL LIMITED

ECO PAINTS R.S. LIMITED

HE 88567

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of ECO PAINTS R.S. LIMITED

PEDMED SERVICES LIMITED

HE 117460

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of PEDMED SERVICES LIMITED

PEDMED SERVICES LIMITED

HE 117460

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Secretary of PEDMED SERVICES LIMITED

G.H. PRESENCE CONFERENCES LIMITED

HE 187057

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of G.H. PRESENCE CONFERENCES LIMITED

CHRYSOTHEMIS PROPERTIES LIMITED

HE 193095

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of CHRYSOTHEMIS PROPERTIES LIMITED

CHRYSOTHEMIS PROPERTIES LIMITED

HE 193095

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Secretary of CHRYSOTHEMIS PROPERTIES LIMITED

MENIKTON ENTERPRISES LIMITED

HE 194263

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of MENIKTON ENTERPRISES LIMITED

NAMOUNA TRADING LIMITED

HE 221786

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of NAMOUNA TRADING LIMITED

NAMOUNA TRADING LIMITED

HE 221786

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Secretary of NAMOUNA TRADING LIMITED

G.P. CONSULTING LIMITED

HE 225880

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of G.P. CONSULTING LIMITED

COMARCO LTD

HE 249340

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of COMARCO LTD

COMARCO LTD

HE 249340

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Secretary of COMARCO LTD

PLANET4FOOTBALL LTD

HE 334351

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Secretary of PLANET4FOOTBALL LTD

DEEPGOLD ENTEPRISES LTD

HE 350306

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of DEEPGOLD ENTEPRISES LTD

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 418020

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 418020

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ Ι.Ε.Π.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

EE 3756

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ who is Limited Partner of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

S 3756

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is General Partner of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

EE 3756

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ who is General Partner of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

S 3756

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ who is Limited Partner of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

EE 3756

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ who is Limited Partner of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝ-ΤΕΞ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument