Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Reg. Number:
S 3988
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
12/09/69
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 732

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

XENOPHONTOS & ATALIANIS COMMERCIAL COMPANY

S 1725

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is General Partner of XENOPHONTOS & ATALIANIS COMMERCIAL COMPANY

Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

S 3988

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is General Partner of Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

I.R. KAMINARA & CO LAW FIRM

S 8740

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Limited Partner of I.R. KAMINARA & CO LAW FIRM

ASSOCIATED CHEMISTS DRUG STORES LIMITED

HE 11611

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ASSOCIATED CHEMISTS DRUG STORES LIMITED

Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΛΤΔ

HE 13821

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΛΤΔ

Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΛΤΔ

HE 13821

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Secretary of Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΛΤΔ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΦΑΡΙ

EE 13879

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Owner of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΦΑΡΙ

A.X. POOLMASTER

EE 25872

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Owner of A.X. POOLMASTER

ANDREAS XENOPHONTOS FARMACIES LIMITED

HE 26426

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ANDREAS XENOPHONTOS FARMACIES LIMITED

PARMAGEROSS ENTERPRISES LIMITED

HE 34258

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of PARMAGEROSS ENTERPRISES LIMITED

PARMAGEROSS ENTERPRISES LIMITED

HE 34258

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Secretary of PARMAGEROSS ENTERPRISES LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43811

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREOTIS DEVELOPMENT LIMITED

HE 45962

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ANDREOTIS DEVELOPMENT LIMITED

X & T HOUSE OF FLOWERS LIMITED

HE 48852

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of X & T HOUSE OF FLOWERS LIMITED

X & T HOUSE OF FLOWERS LIMITED

HE 48852

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Secretary of X & T HOUSE OF FLOWERS LIMITED

ARTECH SECURITY SYSTEMS LIMITED

HE 55159

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ARTECH SECURITY SYSTEMS LIMITED

ARTECH SECURITY SYSTEMS LIMITED

HE 55159

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Secretary of ARTECH SECURITY SYSTEMS LIMITED

ANDREAS & KYPROS XENOPHONTOS RESTAURANTS LIMITED

HE 57617

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ANDREAS & KYPROS XENOPHONTOS RESTAURANTS LIMITED

ANDREAS & KYPROS XENOPHONTOS RESTAURANTS LIMITED

HE 57617

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Secretary of ANDREAS & KYPROS XENOPHONTOS RESTAURANTS LIMITED

C.C. SOUVENIR LIMITED

HE 68932

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of C.C. SOUVENIR LIMITED

PRIMOLINE DAILY SERVICES LIMITED

HE 83593

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of PRIMOLINE DAILY SERVICES LIMITED

CYCYB LIMITED

HE 85096

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of CYCYB LIMITED

CYCYB LIMITED

HE 85096

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Secretary of CYCYB LIMITED

A & S CYBOND LIMITED

HE 86485

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of A & S CYBOND LIMITED

A & S CYBOND LIMITED

HE 86485

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Secretary of A & S CYBOND LIMITED

ΚΩΣΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 88533

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANP PLIROFORIKI LIMITED

HE 88940

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ANP PLIROFORIKI LIMITED

ANP PLIROFORIKI LIMITED

HE 88940

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Secretary of ANP PLIROFORIKI LIMITED

PARCELINE EXPRESS (FAMAGUSTA) LIMITED

HE 100130

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of PARCELINE EXPRESS (FAMAGUSTA) LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.