Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 4478
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
12/07/71
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

KYRIACOS STYLIANOU LIMITED

HE 529

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of KYRIACOS STYLIANOU LIMITED

KOUTROUPIS PLASTICS LIMITED

HE 3904

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of KOUTROUPIS PLASTICS LIMITED

Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ

S 4478

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ

G.S.G. SPAGHETTI COMPANY CAFE BAR RESTAURANT

S 9318

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of G.S.G. SPAGHETTI COMPANY CAFE BAR RESTAURANT

ELITE CONSTRUCTIONS LTD

HE 13893

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ELITE CONSTRUCTIONS LTD

PATHMARK ELECTRONICS TRADING

EE 15389

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of PATHMARK ELECTRONICS TRADING

G & A LEATHERLAND LIMITED

HE 28364

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of G & A LEATHERLAND LIMITED

FIL. - MAR. RENTALS LIMITED

HE 36136

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of FIL. - MAR. RENTALS LIMITED

KARMELINA KYRANIDES IMPORT FISH CO. LIMITED

HE 40569

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of KARMELINA KYRANIDES IMPORT FISH CO. LIMITED

ELANZO TRANSPORTS CO LIMITED

HE 47189

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ELANZO TRANSPORTS CO LIMITED

STONEARCH DEVELOPMENTS LIMITED

HE 48357

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of STONEARCH DEVELOPMENTS LIMITED

STONEARCH DEVELOPMENTS LIMITED

HE 48357

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of STONEARCH DEVELOPMENTS LIMITED

DAVID AND TREVOR ALUMINIUM SERVICES LIMITED

HE 52703

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of DAVID AND TREVOR ALUMINIUM SERVICES LIMITED

C.L. "CASBA" CABARET LIMITED

HE 53820

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of C.L. "CASBA" CABARET LIMITED

MOSCOSKY ENTERPRISES LIMITED

HE 58892

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of MOSCOSKY ENTERPRISES LIMITED

A.V.G.A. (OVERSEAS) COMPANY LIMITED

HE 60002

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of A.V.G.A. (OVERSEAS) COMPANY LIMITED

MI-AL TRADING COMPANY LIMITED

HE 60618

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of MI-AL TRADING COMPANY LIMITED

H.V.D. TRADING (OVERSEAS) COMPANY LIMITED

HE 60619

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of H.V.D. TRADING (OVERSEAS) COMPANY LIMITED

BALM (OVERSEAS) COMPANY LIMITED

HE 60640

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of BALM (OVERSEAS) COMPANY LIMITED

B.H.D. TRADING (OVERSEAS) COMPANY LIMITED

HE 62297

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of B.H.D. TRADING (OVERSEAS) COMPANY LIMITED

K.L.A. PHILIPPINE - CYPRUS TRADING CO LIMITED

HE 62402

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of K.L.A. PHILIPPINE - CYPRUS TRADING CO LIMITED

M.J.K. SOLOMOU BROS SUPERMARKET LIMITED

HE 62542

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of M.J.K. SOLOMOU BROS SUPERMARKET LIMITED

YAK - CRON (OVERSEAS) TRADING COMPANY LIMITED

HE 70554

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of YAK - CRON (OVERSEAS) TRADING COMPANY LIMITED

GARRIVAN (OVERSEAS) TRADING COMPANY LIMITED

HE 71614

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of GARRIVAN (OVERSEAS) TRADING COMPANY LIMITED

AKENIGOR (OVERSEAS) LIMITED

HE 73880

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of AKENIGOR (OVERSEAS) LIMITED

VASKHOTAN (OVERSEAS) TRADING LIMITED

HE 76691

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of VASKHOTAN (OVERSEAS) TRADING LIMITED

M.S.V.B.K. OVERSEAS ENTERPRISES LIMITED

HE 80998

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of M.S.V.B.K. OVERSEAS ENTERPRISES LIMITED

CHRISTIANA & GEORGE BETTING SHOP (ZAKAKI) LIMITED

HE 102269

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of CHRISTIANA & GEORGE BETTING SHOP (ZAKAKI) LIMITED

SPILMANTEX HOLDINGS LIMITED

HE 106950

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SPILMANTEX HOLDINGS LIMITED

GEORGE TIMBER TRADING AND CONSULTING LIMITED

HE 112049

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GEORGE TIMBER TRADING AND CONSULTING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.