ΑΡΤΙΜΕΞ

Reg. Number:
S 4612
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
04/02/72
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ETAIREIA ELAIOURGHIAS GEORGHIKON KAI VIOMICHANIKON EPIHEIRISEON LIMITED

HE 351

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of ETAIREIA ELAIOURGHIAS GEORGHIKON KAI VIOMICHANIKON EPIHEIRISEON LIMITED

SHANKLAND COX INTERNATIONAL LIMITED

AE 499

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Authorised Person of SHANKLAND COX INTERNATIONAL LIMITED

ΑΡΤΙΜΕΞ

S 4612

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is General Partner of ΑΡΤΙΜΕΞ

MAROMA AGENCIES

S 6313

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is General Partner of MAROMA AGENCIES

VIELLA LEATHERS TRADING LIMITED

HE 12127

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of VIELLA LEATHERS TRADING LIMITED

VIELLA LEATHERS TRADING LIMITED

HE 12127

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Secretary of VIELLA LEATHERS TRADING LIMITED

INTERPE LIMITED

HE 15057

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of INTERPE LIMITED

AVALA TRADING LIMITED

HE 21202

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of AVALA TRADING LIMITED

AVALA TRADING LIMITED

HE 21202

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Secretary of AVALA TRADING LIMITED

HARLEY FINANCE LIMITED

HE 31070

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Secretary of HARLEY FINANCE LIMITED

CANOKA TRADING LIMITED

HE 39936

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of CANOKA TRADING LIMITED

ROSCOT SERVICES LIMITED

HE 53569

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of ROSCOT SERVICES LIMITED

ROSCOT SERVICES LIMITED

HE 53569

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Secretary of ROSCOT SERVICES LIMITED

RARI SERVICES LIMITED

HE 54744

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of RARI SERVICES LIMITED

SCIENTRONICS LIMITED

HE 55481

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of SCIENTRONICS LIMITED

SCIENTRONICS LIMITED

HE 55481

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Secretary of SCIENTRONICS LIMITED

ADAMI CYBUSINESS LIMITED

HE 80474

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of ADAMI CYBUSINESS LIMITED

ADAMI CYBUSINESS LIMITED

HE 80474

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Secretary of ADAMI CYBUSINESS LIMITED

RANGE RESEARCH ENTERPRISES LIMITED

HE 87568

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of RANGE RESEARCH ENTERPRISES LIMITED

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS PHARMACEUTICALS LIMITED

HE 110329

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Secretary of GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS PHARMACEUTICALS LIMITED

WESTLANE CO LIMITED

HE 134948

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of WESTLANE CO LIMITED

A.N.A. MAXIMUM HAIR LIMITED

HE 158304

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of A.N.A. MAXIMUM HAIR LIMITED

T.P.C.P LIMITED

HE 161874

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of T.P.C.P LIMITED

HARMEN MEDICA LIMITED

HE 248982

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Secretary of HARMEN MEDICA LIMITED

PHILELPIS HOLDINGS LIMITED

HE 258681

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ who is Director of PHILELPIS HOLDINGS LIMITED

SYNTEHNIAKON FARMAKION LIMITED

HE 365

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SYNTEHNIAKON FARMAKION LIMITED

LAIKI ETAIRIA METAFORON LAPITHOU PUBLIC LIMITED

HE 903

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of LAIKI ETAIRIA METAFORON LAPITHOU PUBLIC LIMITED

PETER'S DRUGHOUSE AND PHARMACY LIMITED

HE 1114

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of PETER'S DRUGHOUSE AND PHARMACY LIMITED

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1510

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΠΡΙΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1545

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΚΥΠΡΙΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.