ΔΩΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Reg. Number:
S 5023
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
25/05/73
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΔΩΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

S 5023

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ who is General Partner of ΔΩΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Δ.Ο.Σ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38364

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ who is Director of ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Δ.Ο.Σ. ΛΙΜΙΤΕΔ

J & A ORPHANOU LIMITED

HE 48743

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ who is Secretary of J & A ORPHANOU LIMITED

ΔΩΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

S 5023

Related to ΔΩΡΟΣ Μ. ΖΗΣΙΜΟΣ who is General Partner of ΔΩΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ

S 5024

Related to ΔΩΡΟΣ Μ. ΖΗΣΙΜΟΣ who is General Partner of ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.