ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 5203
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
05/12/73
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

S 5203

Related to ALAN RICHARD THREADGOLD who is General Partner of ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

S 5203

Related to ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

DONA WARE TRADING LIMITED

HE 22197

Related to ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of DONA WARE TRADING LIMITED

CHRISTOS DEMETRIOU TRADING CO LIMITED

HE 44716

Related to ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of CHRISTOS DEMETRIOU TRADING CO LIMITED

Α & Π ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50318

Related to ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of Α & Π ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & Π ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50318

Related to ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of Α & Π ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

S. DEMETRIOU SCRAP METAL LIMITED

HE 150682

Related to ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of S. DEMETRIOU SCRAP METAL LIMITED

S.I. DEMETRIOU LIMITED

ΗΕ 404780

Related to ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of S.I. DEMETRIOU LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.