ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ

Reg. Number:
S 8315
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
12/09/88
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ

S 8315

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΗ who is General Partner of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ

''DORATIS'' COACHES LTD

HE 125008

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΗ who is Director of ''DORATIS'' COACHES LTD

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ

S 8315

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ who is General Partner of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.