ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΠΕΤΡΟΣ Δ. & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 8347
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
23/11/88
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΠΕΤΡΟΣ Δ. & ΣΙΑ

S 8347

Related to ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΣΙΑΚΛΙΔΟΥ who is General Partner of ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΠΕΤΡΟΣ Δ. & ΣΙΑ

ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΠΕΤΡΟΣ Δ. & ΣΙΑ

S 8347

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΠΕΤΡΟΣ Δ. & ΣΙΑ

Π&Α ΠΙΤΤΟΡΤΟΣ

S 10383

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of Π&Α ΠΙΤΤΟΡΤΟΣ

P & K SUPERMARKET

EE 13950

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of P & K SUPERMARKET

ABACUS (NOMINEES) LIMITED

HE 14002

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ABACUS (NOMINEES) LIMITED

ABACUS (CYPRUS) LIMITED

HE 14003

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ABACUS (CYPRUS) LIMITED

WAY SECRETARIAL LIMITED

HE 16642

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of WAY SECRETARIAL LIMITED

''COLY SECRETARIAL LIMITED''

HE 16643

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ''COLY SECRETARIAL LIMITED''

''ZET SECRETARIAL LIMITED''

HE 16644

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ''ZET SECRETARIAL LIMITED''

C & M SERVICES LIMITED

HE 28992

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of C & M SERVICES LIMITED

C & M NOMINEES LIMITED

HE 28993

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of C & M NOMINEES LIMITED

DEMETRIOU & DOULAPPAS CLOTHING LIMITED

HE 29232

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of DEMETRIOU & DOULAPPAS CLOTHING LIMITED

C & L TRUSTEES LIMITED

HE 36369

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of C & L TRUSTEES LIMITED

C & L NOMINEES LIMITED

HE 36370

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of C & L NOMINEES LIMITED

MISS ALEXTON LIMITED

HE 40347

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of MISS ALEXTON LIMITED

MISS ALEXTON LIMITED

HE 40347

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of MISS ALEXTON LIMITED

SMIT LAMNALCO LIMITED

HE 42178

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of SMIT LAMNALCO LIMITED

ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49190

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PETROS DEMETRIOU & SONS (FURNITURE) LIMITED

HE 53633

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of PETROS DEMETRIOU & SONS (FURNITURE) LIMITED

PRICE SECRETARIAL SERVICES LIMITED

HE 67224

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of PRICE SECRETARIAL SERVICES LIMITED

D.P.K. PAPHOS KARTING CENTRE LIMITED

HE 67464

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of D.P.K. PAPHOS KARTING CENTRE LIMITED

PRICE NOMINEES LIMITED

HE 69436

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of PRICE NOMINEES LIMITED

LEADFAIR LIMITED

HE 105155

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of LEADFAIR LIMITED

FLEXTOP LIMITED

HE 111889

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of FLEXTOP LIMITED

FORMONT LIMITED

HE 111908

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of FORMONT LIMITED

ABACUS HOLDING LIMITED

HE 114412

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ABACUS HOLDING LIMITED

ABACUS LIMITED

HE 114414

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ABACUS LIMITED

SAMDEL LIMITED

HE 114633

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of SAMDEL LIMITED

ABACUS SECRETARIAL LIMITED

HE 119190

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ABACUS SECRETARIAL LIMITED

FIDUCIARIA LIMITED

HE 119446

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of FIDUCIARIA LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.