ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΠΑΥΛΟΥ

Reg. Number:
S 8368
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
11/01/89
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΠΑΥΛΟΥ

S 8368

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΠΑΥΛΟΥ

CHAMPS ELYSEES PARTYLAND LTD

HE 10977

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of CHAMPS ELYSEES PARTYLAND LTD

CHAMPS ELYSEES PARTYLAND LTD

HE 10977

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of CHAMPS ELYSEES PARTYLAND LTD

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ E.S.P. LIMITED

HE 33165

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ E.S.P. LIMITED

Σ.Π. ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ

EE 36466

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Owner of Σ.Π. ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ

HILL CASTLE PROPERTY LIMITED

HE 44615

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of HILL CASTLE PROPERTY LIMITED

ESENES INVESTMENT LIMITED

HE 82329

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ESENES INVESTMENT LIMITED

ESENES INVESTMENT LIMITED

HE 82329

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of ESENES INVESTMENT LIMITED

BLACK KNIGHT ENTERPRISES LIMITED

HE 97437

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of BLACK KNIGHT ENTERPRISES LIMITED

BLACK KNIGHT ENTERPRISES LIMITED

HE 97437

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of BLACK KNIGHT ENTERPRISES LIMITED

G E M PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

HE 120986

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of G E M PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

M & A GLOBAL BUSINESS LIMITED

HE 130810

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of M & A GLOBAL BUSINESS LIMITED

M & A GLOBAL BUSINESS LIMITED

HE 130810

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of M & A GLOBAL BUSINESS LIMITED

S.A. GLOBAL INVESTMENT LIMITED

HE 132673

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of S.A. GLOBAL INVESTMENT LIMITED

S.A. GLOBAL INVESTMENT LIMITED

HE 132673

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of S.A. GLOBAL INVESTMENT LIMITED

SAVVAS PAVLOU EXPORT AGENT LTD

HE 161799

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of SAVVAS PAVLOU EXPORT AGENT LTD

PAVLOU SAVVAS FISH & CHIPS LIMITED

HE 181474

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of PAVLOU SAVVAS FISH & CHIPS LIMITED

PAVLOU SAVVAS FISH & CHIPS LIMITED

HE 181474

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of PAVLOU SAVVAS FISH & CHIPS LIMITED

MEZOTEC HOLDINGS LIMITED

HE 226102

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of MEZOTEC HOLDINGS LIMITED

GOTARG TRADING LIMITED

HE 276096

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of GOTARG TRADING LIMITED

EVLOGIES LTD

HE 308074

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of EVLOGIES LTD

EVLOGIES LTD

HE 308074

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of EVLOGIES LTD

E.N.A. THEWORKPLACE CAFE LTD

HE 334524

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of E.N.A. THEWORKPLACE CAFE LTD

BOBOVIAN LTD

HE 383797

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of BOBOVIAN LTD

BOBOVIAN LTD

HE 383797

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of BOBOVIAN LTD

ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΠΑΥΛΟΥ

S 8368

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is General Partner of ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΠΑΥΛΟΥ

G.W.A. MUSHROOM CO. LIMITED

HE 130137

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ who is Director of G.W.A. MUSHROOM CO. LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.