ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

Reg. Number:
S 8432
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
30/03/89
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

S 8432

Potentially Related to FOGOU BROS LIMITED who is General Partner of ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΝΕΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

S 10465

Potentially Related to FOGOU BROS LIMITED who is General Partner of ΝΕΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

S 8432

Potentially Related to IACOVOU BROTHERS CONCRETE LIMITED who is General Partner of ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

S 10455

Potentially Related to IACOVOU BROTHERS CONCRETE LIMITED who is General Partner of ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΕΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

S 10465

Potentially Related to IACOVOU BROTHERS CONCRETE LIMITED who is General Partner of ΝΕΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

S 8432

Potentially Related to ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ who is General Partner of ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

S 10455

Potentially Related to ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ who is General Partner of ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΕΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

S 10465

Potentially Related to ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ who is General Partner of ΝΕΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

S 8432

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ who is General Partner of ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

S 10455

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ who is General Partner of ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

S 8432

Potentially Related to ΙΩΣΗΦ ΚΚΑΙΛΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ who is General Partner of ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

S 8432

Potentially Related to ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is General Partner of ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (ΜΠΕΤΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55133

Potentially Related to ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of ΙΩΑΝΝΟΥ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (ΜΠΕΤΟΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

XL XENOPHONTOS CONSTRUCTION LTD

ΗΕ 407499

Potentially Related to ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of XL XENOPHONTOS CONSTRUCTION LTD

XL XENOPHONTOS CONSTRUCTION LTD

ΗΕ 407499

Potentially Related to ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Secretary of XL XENOPHONTOS CONSTRUCTION LTD

KPL TRIO DEVELOPMENTS LIMITED

ΗΕ 399427

Potentially Related to ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ who is Director of KPL TRIO DEVELOPMENTS LIMITED

Ε.Α.Δ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2264

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Ε.Α.Δ. ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε.Α.Δ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2264

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Ε.Α.Δ. ΛΙΜΙΤΕΔ

DOOSAN BABCOCK ENERGY LIMITED

AE 2396

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Authorised Person of DOOSAN BABCOCK ENERGY LIMITED

ΦΙΑΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ

S 5475

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΦΙΑΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ

P. JOANNOU SPORTS

EE 6038

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of P. JOANNOU SPORTS

MEG MECHANICAL ENGINEERING CO

S 6950

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of MEG MECHANICAL ENGINEERING CO

PANOS VIDEO HOUSE

EE 7619

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of PANOS VIDEO HOUSE

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

S 8432

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΕΛΠΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13721

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΕΛΠΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

JOLALI LIMITED

HE 18297

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of JOLALI LIMITED

JOLALI LIMITED

HE 18297

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of JOLALI LIMITED

WAVE ELECTRONICS LIMITED

HE 19231

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of WAVE ELECTRONICS LIMITED

DAVALIA GARDENS CO. LIMITED

HE 23236

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of DAVALIA GARDENS CO. LIMITED

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

EE 25221

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument