ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Reg. Number:
S 8510
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
09/09/89
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1183

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Director of ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1183

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Secretary of ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 8510

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is General Partner of ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

TOUMAZIS CHRISTODOULOU PARTNERS

S 10039

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is General Partner of TOUMAZIS CHRISTODOULOU PARTNERS

C.M.C. CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSULTANTS

S 10491

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is General Partner of C.M.C. CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSULTANTS

TOUMAZIS & TSAKKISTOS LIMITED

HE 24176

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Director of TOUMAZIS & TSAKKISTOS LIMITED

TOUMAZIS & TSAKKISTOS LIMITED

HE 24176

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Secretary of TOUMAZIS & TSAKKISTOS LIMITED

TOUMAZIS WIDNELL LIMITED

HE 47756

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Director of TOUMAZIS WIDNELL LIMITED

TOUMAZIS WIDNELL LIMITED

HE 47756

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Secretary of TOUMAZIS WIDNELL LIMITED

A.Y.TOUMAZIS QUANTITY SURVEYORS L.L.C.

HE 374544

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Director of A.Y.TOUMAZIS QUANTITY SURVEYORS L.L.C.

A.Y.TOUMAZIS QUANTITY SURVEYORS L.L.C.

HE 374544

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Secretary of A.Y.TOUMAZIS QUANTITY SURVEYORS L.L.C.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1183

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Director of ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1183

Potentially Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ who is Secretary of ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 8510

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΗ who is General Partner of ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9689

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΗ who is Director of ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9689

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΗ who is Secretary of ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9811

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΗ who is Director of ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9811

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΗ who is Secretary of ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΝΟΡΜΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9839

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΗ who is Director of ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΝΟΡΜΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΝΟΡΜΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9839

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΗ who is Secretary of ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΝΟΡΜΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

AQUAFRAGMA LIMITED

HE 332556

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΗ who is Director of AQUAFRAGMA LIMITED

DION. TOUMAZIS & ASSOCIATES L.L.C.

ΗΕ 388448

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΗ who is Director of DION. TOUMAZIS & ASSOCIATES L.L.C.

ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 8510

Potentially Related to ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΚΛΟΚΚΑΡΗ who is General Partner of ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9689

Potentially Related to ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥΜΑΖΗ ΚΛΟΚΚΑΡΗ who is Director of ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument