ΕΛΛΗΝΑΣ, ΛΑΡΚΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Reg. Number:
S 8684
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
08/09/90
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΛΛΗΝΑΣ, ΛΑΡΚΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

S 8684

Related to ΘΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is General Partner of ΕΛΛΗΝΑΣ, ΛΑΡΚΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

CHRISTODOULIDES COMPUTERS SERVICES LIMITED

HE 19523

Related to ΘΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of CHRISTODOULIDES COMPUTERS SERVICES LIMITED

IVORY SERVICES LIMITED

HE 35133

Related to ΘΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of IVORY SERVICES LIMITED

NOVOLEC TRADING (OVERSEAS) LIMITED

HE 49777

Related to ΘΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of NOVOLEC TRADING (OVERSEAS) LIMITED

Θ & Μ ΘΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84542

Related to ΘΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of Θ & Μ ΘΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Θ & Μ ΘΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84542

Related to ΘΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Secretary of Θ & Μ ΘΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AMG ESTATES LIMITED

HE 217590

Related to ΘΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of AMG ESTATES LIMITED

DERMEA INVESTMENTS LIMITED

HE 361613

Related to ΘΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ who is Director of DERMEA INVESTMENTS LIMITED

ΕΛΛΗΝΑΣ, ΛΑΡΚΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

S 8684

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is General Partner of ΕΛΛΗΝΑΣ, ΛΑΡΚΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΚΩΓΙΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15629

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of ΚΩΓΙΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

SHARE LINK LIMITED

HE 32705

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of SHARE LINK LIMITED

CROLANTACO LIMITED

HE 37026

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of CROLANTACO LIMITED

WHITE KNIGHT PROPERTIES LIMITED

HE 40318

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of WHITE KNIGHT PROPERTIES LIMITED

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 43818

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

AGROF ETHER - OIL PLANTATIONS LIMITED

HE 44761

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of AGROF ETHER - OIL PLANTATIONS LIMITED

AGROF ETHER - OIL PLANTATIONS LIMITED

HE 44761

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Secretary of AGROF ETHER - OIL PLANTATIONS LIMITED

ARCHIPELAGOS HOLDINGS LIMITED

HE 47269

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of ARCHIPELAGOS HOLDINGS LIMITED

BRINKWOOD PROPERTIES LIMITED

HE 48316

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of BRINKWOOD PROPERTIES LIMITED

ASSENSO TRADING LIMITED

HE 74269

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of ASSENSO TRADING LIMITED

SHARELINK SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 77879

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of SHARELINK SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LIMITED

WHITE KNIGHT HOLDINGS LIMITED

HE 80209

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of WHITE KNIGHT HOLDINGS LIMITED

LEMISSOLER REEDEREI LIMITED

HE 82784

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of LEMISSOLER REEDEREI LIMITED

LEMISSOLER SHIPPING GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 88971

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of LEMISSOLER SHIPPING GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 92491

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ASHCO PROPERTIES LIMITED

HE 93610

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of ASHCO PROPERTIES LIMITED

ASHCO PROPERTIES LIMITED

HE 93610

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Secretary of ASHCO PROPERTIES LIMITED

CYPENSIONS LIMITED

HE 98209

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of CYPENSIONS LIMITED

DOT.CY DEVELOPMENTS LIMITED

HE 101148

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of DOT.CY DEVELOPMENTS LIMITED

ΝΟΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 104764

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Director of ΝΟΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΟΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 104764

Related to ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΡΚΟΣ who is Secretary of ΝΟΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.