Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 8733
Type:
Partnership
Sub-Type:
Limited Partnership
Registration Date:
10/12/90
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ

S 8733

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Limited Partner of Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ

METAMORFICA GALLERY LIMITED

HE 35629

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of METAMORFICA GALLERY LIMITED

M & L PEARL COMMUNICATIONS LIMITED

HE 37922

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of M & L PEARL COMMUNICATIONS LIMITED

MM & VN CONSULTANTS LIMITED

HE 68698

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of MM & VN CONSULTANTS LIMITED

INSYTEC LIMITED

HE 73722

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of INSYTEC LIMITED

P.P. TIMBER AGENCIES CYPRUS LIMITED

HE 73999

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of P.P. TIMBER AGENCIES CYPRUS LIMITED

K.E.A. CONSULTANTS LIMITED

HE 77583

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of K.E.A. CONSULTANTS LIMITED

OBERHAUSEN LIMITED

HE 86215

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of OBERHAUSEN LIMITED

YIOLA SHIPPING LIMITED

HE 90942

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of YIOLA SHIPPING LIMITED

ALMELO LIMITED

HE 91275

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of ALMELO LIMITED

ROCKALL TOUR OPERATORS LIMITED

HE 93587

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of ROCKALL TOUR OPERATORS LIMITED

HMC HOTEL MANAGEMENT & CONSULTING LIMITED

HE 93588

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of HMC HOTEL MANAGEMENT & CONSULTING LIMITED

MALEME OVERSEAS LIMITED

HE 96872

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of MALEME OVERSEAS LIMITED

BALTIMORE TRADING LIMITED

HE 100241

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of BALTIMORE TRADING LIMITED

ELVIRIA TECHNOLOGIES LIMITED

HE 104336

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of ELVIRIA TECHNOLOGIES LIMITED

PESCINA TRADING LIMITED

HE 105552

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of PESCINA TRADING LIMITED

PESCINA TRADING LIMITED

HE 105552

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Secretary of PESCINA TRADING LIMITED

ROTAMA TRADING LIMITED

HE 106276

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of ROTAMA TRADING LIMITED

CRT UNIFIED SERVICES LIMITED

HE 122877

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of CRT UNIFIED SERVICES LIMITED

GALLOWAY LIMITED

HE 123567

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of GALLOWAY LIMITED

BREDA CONSULTANTS LIMITED

HE 126785

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of BREDA CONSULTANTS LIMITED

BALKAN SHIPPING & TRASPORT LIMITED

HE 126882

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of BALKAN SHIPPING & TRASPORT LIMITED

MEDELBY LIMITED

HE 129215

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of MEDELBY LIMITED

BOLINAO TRADING LIMITED

HE 130048

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of BOLINAO TRADING LIMITED

COIMORA TRADING LIMITED

HE 141120

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of COIMORA TRADING LIMITED

OCEANCO SHIPPING LIMITED

HE 148569

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of OCEANCO SHIPPING LIMITED

SHIPFORUM SHIPPING LIMITED

HE 152336

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of SHIPFORUM SHIPPING LIMITED

PRIMESTATUS SHIPPING LIMITED

HE 152345

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of PRIMESTATUS SHIPPING LIMITED

NAVYTREND SHIPPING LIMITED

HE 155776

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of NAVYTREND SHIPPING LIMITED

NAVYTREND SHIPPING LIMITED

HE 155776

Potentially Related to ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ who is Secretary of NAVYTREND SHIPPING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument