ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ

Reg. Number:
S 8893
Type:
Partnership
Sub-Type:
Limited Partnership
Registration Date:
19/11/91
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

TRANSKOMPLEKT LIMITED

AE 949

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Authorised Person of TRANSKOMPLEKT LIMITED

KD EXPRESS PLUS LIMITED

AE 2563

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Director of KD EXPRESS PLUS LIMITED

KD EXPRESS PLUS LIMITED

AE 2563

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Authorised Person of KD EXPRESS PLUS LIMITED

ROMANIS FOUNDATION

AE 2856

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Authorised Person of ROMANIS FOUNDATION

NEW OAK FOUNDATION

AE 2857

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Authorised Person of NEW OAK FOUNDATION

ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ

S 8893

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Limited Partner of ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ

ASTAVIA LIMITED

HE 12011

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of ASTAVIA LIMITED

CHARA FASHIONS LIMITED

HE 13831

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of CHARA FASHIONS LIMITED

ERIMI ESTATES LIMITED

HE 14807

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of ERIMI ESTATES LIMITED

ATLAS CREDIT MARKETING SERVICES LIMITED

HE 18770

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of ATLAS CREDIT MARKETING SERVICES LIMITED

KOVANK

EE 24847

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Owner of KOVANK

E.T. COMPUTERS LIMITED

HE 25624

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of E.T. COMPUTERS LIMITED

DENFAR TRADING LIMITED

HE 26603

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of DENFAR TRADING LIMITED

ANDREAS PH. PH. PHOTO LIMITED

HE 28414

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of ANDREAS PH. PH. PHOTO LIMITED

NAPOLITANA LIMITED

HE 32982

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of NAPOLITANA LIMITED

PANTELIS PATATOS ESTATES LIMITED

HE 35691

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of PANTELIS PATATOS ESTATES LIMITED

ANTONIS ANTONIOU IMPORTS- EXPORTS LIMITED

HE 37646

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of ANTONIS ANTONIOU IMPORTS- EXPORTS LIMITED

A.K. MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

HE 39736

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Director of A.K. MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

ELIKA JEWELLERY CO LIMITED

HE 40242

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of ELIKA JEWELLERY CO LIMITED

I & D INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED

HE 40606

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of I & D INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED

Y & A JEWELLERY CO LIMITED

HE 40771

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of Y & A JEWELLERY CO LIMITED

CAPITAL EXPRESS LABELS LIMITED

HE 41986

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of CAPITAL EXPRESS LABELS LIMITED

G & K P INVESTMENTS LIMITED

HE 42052

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of G & K P INVESTMENTS LIMITED

ROSSO FIORENTINO ITALY LIMITED

HE 46027

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of ROSSO FIORENTINO ITALY LIMITED

MIBROS CONTRACTA LIMITED

HE 54886

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Director of MIBROS CONTRACTA LIMITED

MIBROS CONTRACTA LIMITED

HE 54886

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of MIBROS CONTRACTA LIMITED

E. MELPO EXCLUSIVES FASHIONS LIMITED

HE 58210

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of E. MELPO EXCLUSIVES FASHIONS LIMITED

JIVAN TRADING LIMITED

HE 59033

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of JIVAN TRADING LIMITED

ZEMATEX LIMITED

HE 60237

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Director of ZEMATEX LIMITED

ZEMATEX LIMITED

HE 60237

Related to ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ who is Secretary of ZEMATEX LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.