Μ. ΗΛΙΑ & ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΥ

Reg. Number:
S 9199
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
22/07/93
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Μ. ΗΛΙΑ & ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΥ

S 9199

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is General Partner of Μ. ΗΛΙΑ & ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΥ

MARIOS ELIA & ALLSOP MARITSA - ANN

S 10390

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is General Partner of MARIOS ELIA & ALLSOP MARITSA - ANN

M.EL SAMURAI DOJO (PAPHOS)

EE 16805

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Owner of M.EL SAMURAI DOJO (PAPHOS)

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29537

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

AUTO CLINIC GARAGE LIMITED

HE 34796

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Director of AUTO CLINIC GARAGE LIMITED

AUTO CLINIC GARAGE LIMITED

HE 34796

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of AUTO CLINIC GARAGE LIMITED

GANO EXCEL WELLNESS CENTRE PAPHOS CYPRUS

EE 45366

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Owner of GANO EXCEL WELLNESS CENTRE PAPHOS CYPRUS

STAMOS FOR SHOES AND CHILDRENS WEAR LIMITED

HE 78495

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of STAMOS FOR SHOES AND CHILDRENS WEAR LIMITED

S.E.A. ESTATE AGENCY LIMITED

HE 78575

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of S.E.A. ESTATE AGENCY LIMITED

AL - AQSSA TRADING LIMITED

HE 79908

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of AL - AQSSA TRADING LIMITED

DA. M. PO. SERVICES LIMITED

HE 84009

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of DA. M. PO. SERVICES LIMITED

YIANNIS & VERA STUDIO LIMITED

HE 90823

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of YIANNIS & VERA STUDIO LIMITED

ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 92452

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

M. ELIA & A. AVRAAM ENTERPRISES LIMITED

HE 96144

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Director of M. ELIA & A. AVRAAM ENTERPRISES LIMITED

GREGORIS GREGORIOU CAR ENTERPRISES LIMITED

HE 98065

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of GREGORIS GREGORIOU CAR ENTERPRISES LIMITED

LESS THAN ORDINARY ENTERPRISES LIMITED

HE 98152

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of LESS THAN ORDINARY ENTERPRISES LIMITED

DIDANIE HOLDINGS LIMITED

HE 102346

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of DIDANIE HOLDINGS LIMITED

E.C.I.P. CONSULTING SERVICES LIMITED

HE 108941

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of E.C.I.P. CONSULTING SERVICES LIMITED

M. ELIA & M. MARKOU TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 112481

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Director of M. ELIA & M. MARKOU TOURIST ENTERPRISES LIMITED

M. ELIA & M. MARKOU TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 112481

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of M. ELIA & M. MARKOU TOURIST ENTERPRISES LIMITED

BLUEBEAM LIMITED

HE 117728

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Director of BLUEBEAM LIMITED

WINDEVELOPERS LIMITED

HE 118876

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of WINDEVELOPERS LIMITED

KATONYA LIMITED

HE 129776

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Director of KATONYA LIMITED

Η ΘΕΜΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

HE 137541

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Director of Η ΘΕΜΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

MALATRANS LIMITED

HE 149814

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of MALATRANS LIMITED

BHUIYAN SNACK BAR LIMITED

HE 162733

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of BHUIYAN SNACK BAR LIMITED

MARXEN CO LIMITED

HE 164363

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of MARXEN CO LIMITED

A.M.P. MESOGIOS INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LIMITED

HE 170401

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Director of A.M.P. MESOGIOS INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LIMITED

A.M.P. MESOGIOS INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LIMITED

HE 170401

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of A.M.P. MESOGIOS INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LIMITED

M & A FIGARPOOL LTD

HE 180552

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ who is Secretary of M & A FIGARPOOL LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.