ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΜ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Φ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 9203
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
03/08/93
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΜ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Φ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ

S 9203

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΜ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Φ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ

VIARA ENTERPRISES & TOURISM LIMITED

HE 37856

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of VIARA ENTERPRISES & TOURISM LIMITED

PILATUS FINANCE CO. LIMITED

HE 48166

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of PILATUS FINANCE CO. LIMITED

ALBIRA TRADING LIMITED

HE 83740

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ALBIRA TRADING LIMITED

YO. SILVER WAYS LIMITED

HE 91225

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of YO. SILVER WAYS LIMITED

YO. SILVER WAYS LIMITED

HE 91225

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of YO. SILVER WAYS LIMITED

W.T.M. SERVICES LIMITED

HE 93662

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of W.T.M. SERVICES LIMITED

W.T.M. SERVICES LIMITED

HE 93662

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of W.T.M. SERVICES LIMITED

ANDCO LIMITED

HE 97988

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ANDCO LIMITED

O.C. ACTIVITY (OVERSEAS) LIMITED

HE 98103

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of O.C. ACTIVITY (OVERSEAS) LIMITED

M.L. MORGAN LIMITED

HE 98104

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of M.L. MORGAN LIMITED

SUJAVINCO LIMITED

HE 98651

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SUJAVINCO LIMITED

L.O.B.I.S. LIMITED

HE 99056

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of L.O.B.I.S. LIMITED

LETTERVERSE LIMITED

HE 99251

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of LETTERVERSE LIMITED

E.L.L.A. CO. LIMITED

HE 100172

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of E.L.L.A. CO. LIMITED

MEMCO LIMITED

HE 100313

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of MEMCO LIMITED

A.E.B.C. EAST CONSULTANTS LIMITED

HE 101185

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A.E.B.C. EAST CONSULTANTS LIMITED

PORTHEME LIMITED

HE 101591

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of PORTHEME LIMITED

NIVAS TRAVEL (CYPRUS) LIMITED

HE 102360

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of NIVAS TRAVEL (CYPRUS) LIMITED

KUMENCO LIMITED

HE 103245

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of KUMENCO LIMITED

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΜ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Φ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ

S 9203

Related to ΦΩΤΕΙΝΗ Γ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΜ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Φ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ

ERUPTION LIMITED

HE 71054

Related to ΦΩΤΕΙΝΗ Γ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ERUPTION LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.