Α. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Reg. Number:
S 9287
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
18/03/94
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Α. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 9287

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of Α. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Α. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 9287

Related to ΝΟΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of Α. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

CHRYSANTHOU & PAPAGEORGHIOU

S 10585

Related to ΝΟΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of CHRYSANTHOU & PAPAGEORGHIOU

T & P CATERING LIMITED

HE 83966

Related to ΝΟΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of T & P CATERING LIMITED

SNAPSHOT TRADING LIMITED

HE 88103

Related to ΝΟΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SNAPSHOT TRADING LIMITED

SUPER MEDIAPHONE TELECOMMUNICATIONS (OVERSEAS) LIMITED

HE 91449

Related to ΝΟΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SUPER MEDIAPHONE TELECOMMUNICATIONS (OVERSEAS) LIMITED

ΧΡ. ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 94055

Related to ΝΟΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΧΡ. ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

AMBA FERIT ENTERPRISES LIMITED

HE 96372

Related to ΝΟΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of AMBA FERIT ENTERPRISES LIMITED

AL - FARES & OMRAN CO LIMITED

HE 114444

Related to ΝΟΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of AL - FARES & OMRAN CO LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.