ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 9610
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
16/04/96
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ

S 9610

Related to ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ

BARRON ARTWORKS LIMITED

HE 131721

Related to ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of BARRON ARTWORKS LIMITED

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ

S 9610

Related to ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ

C.G.L. SCHOOL OF ART

EE 15089

Related to ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of C.G.L. SCHOOL OF ART

LAVRIS FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 114997

Related to ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of LAVRIS FINANCIAL SERVICES LIMITED

LAVRIS INSURANCE AGENTS LIMITED

HE 115361

Related to ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of LAVRIS INSURANCE AGENTS LIMITED

LAVRIS TRADING CO LIMITED

HE 117118

Related to ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of LAVRIS TRADING CO LIMITED

M.E. KTIRIOKATASKEVES DEVELOPERS LIMITED

HE 150257

Related to ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of M.E. KTIRIOKATASKEVES DEVELOPERS LIMITED

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ

S 9610

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ

ANDREAS PAPANICOLAOU CO. LIMITED

HE 20834

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ANDREAS PAPANICOLAOU CO. LIMITED

FREEWAY ELECTRONICS LIMITED

HE 22496

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of FREEWAY ELECTRONICS LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

EE 26548

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ANDREAS KOLOKASIDES ENTERPRISES & SONS LIMITED

HE 51964

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ANDREAS KOLOKASIDES ENTERPRISES & SONS LIMITED

ANDREAS KOLOKASIDES ENTERPRISES & SONS LIMITED

HE 51964

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ANDREAS KOLOKASIDES ENTERPRISES & SONS LIMITED

C & A CHILDRENS ENTERTAINMENT LIMITED

HE 97638

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of C & A CHILDRENS ENTERTAINMENT LIMITED

STRELITSIA FLOWER SHOP LIMITED

HE 135360

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of STRELITSIA FLOWER SHOP LIMITED

STRELITSIA FLOWER SHOP LIMITED

HE 135360

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of STRELITSIA FLOWER SHOP LIMITED

MP IDEALE CENTRO ESTETICO LΙΜΙTΕD

HE 274542

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of MP IDEALE CENTRO ESTETICO LΙΜΙTΕD

MP IDEALE CENTRO ESTETICO LΙΜΙTΕD

HE 274542

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of MP IDEALE CENTRO ESTETICO LΙΜΙTΕD

ARTE CULTO M.P. LTD

HE 303428

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ARTE CULTO M.P. LTD

MARIA PAPANICOLAOU ARCHITECTS LTD

HE 364821

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of MARIA PAPANICOLAOU ARCHITECTS LTD

MARIA PAPANICOLAOU ARCHITECTS LTD

HE 364821

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of MARIA PAPANICOLAOU ARCHITECTS LTD

DARNAYA LIMITED

HE 383327

Related to ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of DARNAYA LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.