Γ. ΘΩΜΑ & Π. ΠΑΥΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Reg. Number:
S 9708
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
17/10/96
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Γ. ΘΩΜΑ & Π. ΠΑΥΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

S 9708

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is General Partner of Γ. ΘΩΜΑ & Π. ΠΑΥΛΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

S 10147

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is General Partner of ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

PELENDRIA DEVELOPMENT LIMITED

HE 32634

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of PELENDRIA DEVELOPMENT LIMITED

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33554

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

T & S SUPERMARKET AND SEA FOOD LIMITED

HE 46580

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Director of T & S SUPERMARKET AND SEA FOOD LIMITED

T & S SUPERMARKET AND SEA FOOD LIMITED

HE 46580

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of T & S SUPERMARKET AND SEA FOOD LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47263

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ARK OVERSEAS LIMITED

HE 47592

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of ARK OVERSEAS LIMITED

T. B. M. TRADING CO LIMITED

HE 47669

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of T. B. M. TRADING CO LIMITED

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47952

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

G. & M. KOUKLIS INSURANCES LIMITED

HE 47971

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of G. & M. KOUKLIS INSURANCES LIMITED

Γ. Κ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47981

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of Γ. Κ. ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΚΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ (ΚΑΛΟΥΠΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48596

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of ΜΑΚΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ (ΚΑΛΟΥΠΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

PIMICO TRADING LIMITED

HE 48972

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of PIMICO TRADING LIMITED

V.I.M. OVERSEAS LIMITED

HE 50587

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of V.I.M. OVERSEAS LIMITED

S.Y THOMAS CONSULTING LIMITED

HE 51875

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Director of S.Y THOMAS CONSULTING LIMITED

S.Y THOMAS CONSULTING LIMITED

HE 51875

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of S.Y THOMAS CONSULTING LIMITED

ΠΕΑΛ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52344

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of ΠΕΑΛ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. Α. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΜΟΤΟΡΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59371

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of Γ. Α. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΜΟΤΟΡΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΑΝΤΡΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59372

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of Α. ΑΝΤΡΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NECHRIS FASHIONS LIMITED

HE 59379

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of NECHRIS FASHIONS LIMITED

AROTRON CO LIMITED

HE 61666

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of AROTRON CO LIMITED

RAVANA LIMITED

HE 62919

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of RAVANA LIMITED

DIKTINNA TRADING CO. LIMITED

HE 65313

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of DIKTINNA TRADING CO. LIMITED

LA VERTA TRADING CO LIMITED

HE 65361

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of LA VERTA TRADING CO LIMITED

RESONTO ENTERPRISES LIMITED

HE 65477

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of RESONTO ENTERPRISES LIMITED

LA RIMA OVERSEAS LIMITED

HE 65479

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of LA RIMA OVERSEAS LIMITED

LA KISSAS CO LIMITED

HE 65490

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of LA KISSAS CO LIMITED

SERENTE OVERSEAS LIMITED

HE 66262

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of SERENTE OVERSEAS LIMITED

PAMATHIA CO LIMITED

HE 66437

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ who is Secretary of PAMATHIA CO LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.