ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ

Reg. Number:
S 9741
Type:
Partnership
Sub-Type:
Limited Partnership
Registration Date:
08/01/97
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ

S 9741

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ who is General Partner of ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ

PROCOPIOU ACCOUNTING SERVICES LTD

HE 222913

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ who is Director of PROCOPIOU ACCOUNTING SERVICES LTD

PROCOPIOU ACCOUNTING SERVICES LTD

HE 222913

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ who is Secretary of PROCOPIOU ACCOUNTING SERVICES LTD

SOUTHWARK COMPANY LIMITED

AE 942

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of SOUTHWARK COMPANY LIMITED

SOUTHWARK COMPANY LIMITED

AE 942

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of SOUTHWARK COMPANY LIMITED

SOUTHWARK COMPANY LIMITED

AE 942

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Authorised Person of SOUTHWARK COMPANY LIMITED

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ

S 9741

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Limited Partner of ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ

JSR RACING

EE 29982

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Owner of JSR RACING

HAIR STRUCTURE BY CHARLIE

EE 34118

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Owner of HAIR STRUCTURE BY CHARLIE

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ

EE 38535

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Owner of ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ

ST JAMES MANAGEMENT SERVICES G.I. LIMITED

HE 47148

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ST JAMES MANAGEMENT SERVICES G.I. LIMITED

LIFEBRICK TRADING LIMITED

HE 54528

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of LIFEBRICK TRADING LIMITED

AMAGIO ENTERPRISES LIMITED

HE 57329

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of AMAGIO ENTERPRISES LIMITED

GROSVENOR HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

HE 58777

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of GROSVENOR HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

OLD ROYALS SHIPPING CO LIMITED

HE 60054

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of OLD ROYALS SHIPPING CO LIMITED

AGM PARTNERS LIMITED

HE 65893

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of AGM PARTNERS LIMITED

ACCOMPLISH ENTERPRISES LIMITED

HE 67669

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ACCOMPLISH ENTERPRISES LIMITED

ACCOMPLISH ENTERPRISES LIMITED

HE 67669

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of ACCOMPLISH ENTERPRISES LIMITED

BELLAROUSE BMC LIMITED

HE 68040

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of BELLAROUSE BMC LIMITED

FLORIIN HOLDINGS LIMITED

HE 71387

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of FLORIIN HOLDINGS LIMITED

FLORIIN HOLDINGS LIMITED

HE 71387

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of FLORIIN HOLDINGS LIMITED

GREENHAZE ENTERPRISES LIMITED

HE 71490

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of GREENHAZE ENTERPRISES LIMITED

GREENHAZE ENTERPRISES LIMITED

HE 71490

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of GREENHAZE ENTERPRISES LIMITED

PEAK MANAGEMENT ENTERPRISES LIMITED

HE 73100

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of PEAK MANAGEMENT ENTERPRISES LIMITED

PEAK MANAGEMENT ENTERPRISES LIMITED

HE 73100

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of PEAK MANAGEMENT ENTERPRISES LIMITED

CULMINATION ENTERPRISES LIMITED

HE 73944

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of CULMINATION ENTERPRISES LIMITED

NORDCAPE MANAGEMENT LIMITED

HE 73945

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of NORDCAPE MANAGEMENT LIMITED

COLLUDE ENTERPRISES LIMITED

HE 74999

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of COLLUDE ENTERPRISES LIMITED

COALESCE ENTERPRISES LIMITED

HE 75078

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of COALESCE ENTERPRISES LIMITED

RESPLENDENT ENTERPRISES LIMITED

HE 75079

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of RESPLENDENT ENTERPRISES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.