Μ. & Α. Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Reg. Number:
AE 1982
Type:
Overseas Company
Sub-Type:
Registration Date:
10/03/05
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Μ. & Α. Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

AE 1982

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ who is Director of Μ. & Α. Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

EXXONMOBIL CYPRUS LIMITED

HE 515

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of EXXONMOBIL CYPRUS LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

HE 624

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

Μ. & Α. Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

AE 1982

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Authorised Person of Μ. & Α. Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ETEX LIMITED

HE 3686

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ETEX LIMITED

HELMAR GENERAL ENTERPRISES

S 4428

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Limited Partner of HELMAR GENERAL ENTERPRISES

SHOCK BOUTIQUE

EE 6502

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of SHOCK BOUTIQUE

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9283

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9283

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΡΙΞΟΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10932

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of ΦΡΙΞΟΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΡΙΞΟΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10932

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Assistant Secretary of ΦΡΙΞΟΣ ΛΟΥΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ERLIC'S PUB

EE 11725

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of ERLIC'S PUB

FOUNDIID

S 12660

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is General Partner of FOUNDIID

LOUCAS LOUCA DOWN TOWN PUB

EE 15333

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of LOUCAS LOUCA DOWN TOWN PUB

LIVONIA ESTATES LIMITED

HE 16527

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of LIVONIA ESTATES LIMITED

LIVONIA ESTATES LIMITED

HE 16527

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Assistant Secretary of LIVONIA ESTATES LIMITED

LA CULTURA DE GUSTO

EE 23537

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of LA CULTURA DE GUSTO

KARNAYIO LIMITED

HE 26123

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of KARNAYIO LIMITED

LT INFORMATION SYSTEMS

EE 27021

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of LT INFORMATION SYSTEMS

SAMISEN

EE 31362

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of SAMISEN

NERAIDA FISH TAVERN

EE 31951

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of NERAIDA FISH TAVERN

L. LOUCAS INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LTD

HE 34895

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of L. LOUCAS INSURANCE AGENCY & CONSULTANTS LTD

MACUA POOL BAR

EE 39423

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of MACUA POOL BAR

T.M.P. TIMELINE MOTION PICTURES

EE 39540

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of T.M.P. TIMELINE MOTION PICTURES

LUPANIA TRADING & TOURISM LIMITED

HE 40824

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of LUPANIA TRADING & TOURISM LIMITED

T.M.P. IKOUMBAROS

EE 40888

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of T.M.P. IKOUMBAROS

GEOLOUK AVGERINOS TAVERN LTD

HE 41181

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of GEOLOUK AVGERINOS TAVERN LTD

L.S FOOD PLANET IMPORTS

EE 43554

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Owner of L.S FOOD PLANET IMPORTS

CHR. & L. HI-TEC SYSTEMS LIMITED

HE 43977

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Director of CHR. & L. HI-TEC SYSTEMS LIMITED

CHR. & L. HI-TEC SYSTEMS LIMITED

HE 43977

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ who is Secretary of CHR. & L. HI-TEC SYSTEMS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument