ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Reg. Number:
AE 3047
Type:
Overseas Company
Sub-Type:
Registration Date:
09/09/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 3047

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 3047

Potentially Related to ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 3047

Potentially Related to ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ who is Director of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CROPLAND LIMITED

HE 363874

Potentially Related to ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ who is Director of CROPLAND LIMITED

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 3047

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ who is Director of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.

AE 3061

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ who is Director of ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 165635

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 3047

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ who is Director of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MGM HEALTH AND SAFETY SERVICES LIMITED

HE 149145

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ who is Director of MGM HEALTH AND SAFETY SERVICES LIMITED

LAXION LTD

HE 363568

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ who is Director of LAXION LTD

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 3047

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

S 7441

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ATALAYA MINING PLC

HE 152217

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Assistant Secretary of ATALAYA MINING PLC

DCC GEO-CONSULTANTS LIMITED

HE 162453

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of DCC GEO-CONSULTANTS LIMITED

DCC GEO-CONSULTANTS LIMITED

HE 162453

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of DCC GEO-CONSULTANTS LIMITED

CHRISTOPHER D. CONSTANTINIDIS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

HE 213049

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of CHRISTOPHER D. CONSTANTINIDIS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

BIOLAND HOLDINGS LTD

HE 234785

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND HOLDINGS LTD

BIOLAND ENERGY (CYPRUS) LIMITED

HE 305365

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND ENERGY (CYPRUS) LIMITED

BIOLAND PROJECT 4 LIMITED

HE 306385

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 4 LIMITED

BIOLAND PROJECT 2 LIMITED

HE 306393

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 2 LIMITED

BIOLAND PROJECT 5 LIMITED

HE 306401

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 5 LIMITED

BIOLAND PROJECT 10 LIMITED

HE 306411

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 10 LIMITED

BIOLAND PROJECT 14 LIMITED

HE 310949

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 14 LIMITED

BIOLAND INTERNATIONAL LIMITED

HE 315734

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND INTERNATIONAL LIMITED

BIOLAND RECYCLING LIMITED

HE 320015

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND RECYCLING LIMITED

EPTAGON GROUP LIMITED

HE 347040

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of EPTAGON GROUP LIMITED

BIOLAND ENERGY PYROLYSIS LIMITED

HE 362681

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND ENERGY PYROLYSIS LIMITED

Y & D INSPIRE LTD

HE 368780

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of Y & D INSPIRE LTD

Y & D INSPIRE LTD

HE 368780

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of Y & D INSPIRE LTD

GEOCON TRADING LIMITED

HE 369365

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of GEOCON TRADING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument