ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Reg. Number:
S 7441
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
22/11/83
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΕΥΤΡΑ

S 7440

Potentially Related to ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΕΥΤΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

S 7441

Potentially Related to ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is General Partner of ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

S 7445

Potentially Related to ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 3047

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

S 7441

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ATALAYA MINING PLC

HE 152217

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Assistant Secretary of ATALAYA MINING PLC

DCC GEO-CONSULTANTS LIMITED

HE 162453

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of DCC GEO-CONSULTANTS LIMITED

DCC GEO-CONSULTANTS LIMITED

HE 162453

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of DCC GEO-CONSULTANTS LIMITED

CHRISTOPHER D. CONSTANTINIDIS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

HE 213049

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of CHRISTOPHER D. CONSTANTINIDIS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

BIOLAND HOLDINGS LTD

HE 234785

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND HOLDINGS LTD

BIOLAND ENERGY (CYPRUS) LIMITED

HE 305365

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND ENERGY (CYPRUS) LIMITED

BIOLAND PROJECT 4 LIMITED

HE 306385

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 4 LIMITED

BIOLAND PROJECT 2 LIMITED

HE 306393

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 2 LIMITED

BIOLAND PROJECT 5 LIMITED

HE 306401

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 5 LIMITED

BIOLAND PROJECT 10 LIMITED

HE 306411

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 10 LIMITED

BIOLAND PROJECT 13 LIMITED

HE 310937

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 13 LIMITED

BIOLAND PROJECT 14 LIMITED

HE 310949

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 14 LIMITED

BIOLAND PROJECT 15 LIMITED

HE 310952

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 15 LIMITED

BIOLAND INTERNATIONAL LIMITED

HE 315734

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND INTERNATIONAL LIMITED

BIOLAND RECYCLING LIMITED

HE 320015

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND RECYCLING LIMITED

EPTAGON GROUP LIMITED

HE 347040

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of EPTAGON GROUP LIMITED

BIOLAND ENERGY PYROLYSIS LIMITED

HE 362681

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND ENERGY PYROLYSIS LIMITED

Y & D INSPIRE LTD

HE 368780

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of Y & D INSPIRE LTD

Y & D INSPIRE LTD

HE 368780

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of Y & D INSPIRE LTD

GEOCON TRADING LIMITED

HE 369365

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of GEOCON TRADING LIMITED

BIOLAND PROJECT 17 LIMITED

HE 374222

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 17 LIMITED

BIOLAND PROJECT 20 LIMITED

HE 374223

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 20 LIMITED

BIOLAND PROJECT 18 LIMITED

HE 374258

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 18 LIMITED

BIOLAND PROJECT 19 LIMITED

HE 374259

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 19 LIMITED

BIOLAND PROJECT 16 LIMITED

HE 374260

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of BIOLAND PROJECT 16 LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument