ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΕΥΤΡΑ

Reg. Number:
S 7440
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
22/11/83
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΕΥΤΡΑ

S 7440

Potentially Related to ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΕΥΤΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

S 7441

Potentially Related to ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is General Partner of ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

S 7445

Potentially Related to ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

HARBOUR SHORE ESTATES LIMITED

HE 1923

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of HARBOUR SHORE ESTATES LIMITED

LAMDA ESTATES LIMITED

HE 2466

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of LAMDA ESTATES LIMITED

LEPTOS ESTATES LIMITED

HE 3487

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of LEPTOS ESTATES LIMITED

VESTA TOURIST MANAGEMENT LIMITED

HE 3933

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of VESTA TOURIST MANAGEMENT LIMITED

VESTA TOURIST MANAGEMENT LIMITED

HE 3933

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of VESTA TOURIST MANAGEMENT LIMITED

LAMDA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

HE 4054

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of LAMDA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ARMONIA ESTATES LIMITED

HE 4354

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of ARMONIA ESTATES LIMITED

KARINA PROPERTIES LIMITED

HE 4458

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of KARINA PROPERTIES LIMITED

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

S 5617

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

JOHN WOOD LIMITED

HE 6380

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of JOHN WOOD LIMITED

ΛΑΜΔΑ ΗΟΛΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7094

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΛΑΜΔΑ ΗΟΛΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΗ

S 7438

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΗ

S 7439

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΕΥΤΡΑ

S 7440

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΕΥΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

S 7445

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

MULIA ROCKS LIMITED

HE 9248

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of MULIA ROCKS LIMITED

ΓΑΛΕΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10617

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΓΑΛΕΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

BIANCO ESTATES LIMITED

HE 10757

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of BIANCO ESTATES LIMITED

LEPLANO LIMITED

HE 10981

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of LEPLANO LIMITED

CHRIS CONSTANTINIDES & ASSOCIATES

S 12155

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is General Partner of CHRIS CONSTANTINIDES & ASSOCIATES

KISSOS ESTATES LIMITED

HE 12445

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of KISSOS ESTATES LIMITED

M. LEPTOS HOLDINGS LIMITED

HE 14042

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of M. LEPTOS HOLDINGS LIMITED

C. V HOTELCO LIMITED

HE 14264

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Director of C. V HOTELCO LIMITED

C. V HOTELCO LIMITED

HE 14264

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of C. V HOTELCO LIMITED

LINMAR TOURISTIC PROJECTS LIMITED

HE 14702

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of LINMAR TOURISTIC PROJECTS LIMITED

PAPHOS PLANTATIONS (S.M.K.) LIMITED

HE 16136

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of PAPHOS PLANTATIONS (S.M.K.) LIMITED

ΑΒΑΞ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17520

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΒΑΞ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument