ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Reg. Number:
AE 802
Type:
Overseas Company
Sub-Type:
Registration Date:
16/02/95
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΙΡΗΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

CORAWAY LIMITED

HE 240026

Related to ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ who is Director of CORAWAY LIMITED

NCP ADVISORY AND CONSULTING SERVICES LIMITED

HE 357491

Related to ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ who is Director of NCP ADVISORY AND CONSULTING SERVICES LIMITED

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΚΑΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΙΟΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

AE 565

Related to ΜΗΝΑΣ ΤΑΝΕΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΜΗΝΑΣ ΤΑΝΕΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

AE 2669

Related to ΜΗΝΑΣ ΤΑΝΕΣ who is Director of ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

AE 565

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 66585

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

GAMETEXT HOLDINGS LIMITED

HE 103999

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ who is Director of GAMETEXT HOLDINGS LIMITED

GAMETEXT HOLDINGS LIMITED

HE 103999

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ who is Secretary of GAMETEXT HOLDINGS LIMITED

BOUTHALA LTD

HE 205949

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ who is Director of BOUTHALA LTD

BOUTHALA LTD

HE 205949

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ who is Secretary of BOUTHALA LTD

NTIFLO ENTERPRISES LTD

HE 239426

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ who is Director of NTIFLO ENTERPRISES LTD

NTIFLO ENTERPRISES LTD

HE 239426

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ who is Secretary of NTIFLO ENTERPRISES LTD

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΕΓΓΑΣ who is Director of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Authorised Person of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

E. & P. EURAEXPORT CO.

S 6228

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is General Partner of E. & P. EURAEXPORT CO.

EMPHASIS HAIR STUDIO

EE 12311

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of EMPHASIS HAIR STUDIO

C.M.A.S. CONFERENCES

EE 13027

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of C.M.A.S. CONFERENCES

RISKO INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LIMITED

HE 26503

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of RISKO INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LIMITED

EXECUTIVE INSURANCE CONSULTANTS LIMITED

HE 27403

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of EXECUTIVE INSURANCE CONSULTANTS LIMITED

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ

EE 42836

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ

Χ.Ε. ''ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ'' ΓΛΥΚΑ

EE 46713

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of Χ.Ε. ''ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ'' ΓΛΥΚΑ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.