ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ

Reg. Number:
EE 13922
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
27/04/94
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ

EE 13922

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΒΡΟΣ who is Owner of ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ

D & C ZAVROS BROS LIMITED

HE 63501

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΒΡΟΣ who is Director of D & C ZAVROS BROS LIMITED

D & C ZAVROS BROS LIMITED

HE 63501

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΒΡΟΣ who is Secretary of D & C ZAVROS BROS LIMITED

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

HE 149044

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΒΡΟΣ who is Director of ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΣΟΝΑ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.