ΑΝΘΟΚΙΝΗΣΗ

Reg. Number:
EE 14979
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
02/05/95
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ANAMNISIS CAFE - NIGHT SPOT

EE 7319

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ANAMNISIS CAFE - NIGHT SPOT

NEOCLEOUS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

HE 8070

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of NEOCLEOUS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

NEOCLEOUS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

HE 8070

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of NEOCLEOUS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

ΑΝΘΟΚΙΝΗΣΗ

EE 14979

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ΑΝΘΟΚΙΝΗΣΗ

ANAMNISIS ENTERPRISES LIMITED

HE 76373

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ANAMNISIS ENTERPRISES LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83192

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.