ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 83192
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/12/96
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ANAMNISIS CAFE - NIGHT SPOT

EE 7319

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ANAMNISIS CAFE - NIGHT SPOT

NEOCLEOUS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

HE 8070

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of NEOCLEOUS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

NEOCLEOUS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

HE 8070

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of NEOCLEOUS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED

ΑΝΘΟΚΙΝΗΣΗ

EE 14979

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of ΑΝΘΟΚΙΝΗΣΗ

ANAMNISIS ENTERPRISES LIMITED

HE 76373

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ANAMNISIS ENTERPRISES LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83192

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEORGE STREET SOUNDS

EE 21601

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of GEORGE STREET SOUNDS

WAFFLERIA

EE 38890

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of WAFFLERIA

PITSIAKKOS HOLDINGS LIMITED

HE 69928

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of PITSIAKKOS HOLDINGS LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83192

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.N.P. NEOKLEOUS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 140677

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of G.N.P. NEOKLEOUS CONSTRUCTIONS LIMITED

G.S. NEOCLEOUS CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

HE 150269

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of G.S. NEOCLEOUS CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

PITCH LIMITED

HE 160928

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of PITCH LIMITED

PITCH LIMITED

HE 160928

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of PITCH LIMITED

G. S. NEOCLEOUS ENERGY LTD

HE 248335

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of G. S. NEOCLEOUS ENERGY LTD

G. S. NEOCLEOUS ENERGY LTD

HE 248335

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of G. S. NEOCLEOUS ENERGY LTD

NAVACO TRADING LTD

HE 278166

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of NAVACO TRADING LTD

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 289903

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

LEMON IT ADVISORY LTD

ΗΕ 398167

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of LEMON IT ADVISORY LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.