ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 289903
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Public
Registration Date:
04/07/11
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

STANDARD MIXNBAKE CO LIMITED

HE 42808

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ who is Director of STANDARD MIXNBAKE CO LIMITED

ICONALD TRADING LIMITED

HE 85413

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ who is Director of ICONALD TRADING LIMITED

ICONALD TRADING LIMITED

HE 85413

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ who is Secretary of ICONALD TRADING LIMITED

TARBAS CENTRE LIMITED

HE 138840

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ who is Director of TARBAS CENTRE LIMITED

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 289903

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ who is Director of ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 289903

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΩΤΗΣ who is Director of ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

DAVID STEPS LIMITED

HE 84330

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ who is Secretary of DAVID STEPS LIMITED

F.G.P PERNERA HOME LIMITED

HE 179870

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ who is Director of F.G.P PERNERA HOME LIMITED

DAVID SALON SERVICES LIMITED

HE 181061

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ who is Secretary of DAVID SALON SERVICES LIMITED

YIAFAS & SON PLUMBING SERVICES LIMITED

HE 196755

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ who is Secretary of YIAFAS & SON PLUMBING SERVICES LIMITED

KYVOS ADVERTISING LTD

HE 205418

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ who is Secretary of KYVOS ADVERTISING LTD

IBRUSH LIMITED

HE 257194

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ who is Secretary of IBRUSH LIMITED

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 289903

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ who is Director of ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HEALTHWAY TRADING LTD

HE 347291

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ who is Director of HEALTHWAY TRADING LTD

HEALTHWAY TRADING LTD

HE 347291

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ who is Secretary of HEALTHWAY TRADING LTD

PAVILLION DE SAITTA

BN 119

Related to ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of PAVILLION DE SAITTA

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED

HE 927

Related to ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ who is Director of ALPHA ASSET FINANCE LIMITED

CONTINA SERVICES LΙΜΙTΕD

HE 205538

Related to ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ who is Director of CONTINA SERVICES LΙΜΙTΕD

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 289903

Related to ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 289903

Related to ΓEΩΡΓIΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ who is Director of ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEORGE STREET SOUNDS

EE 21601

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of GEORGE STREET SOUNDS

WAFFLERIA

EE 38890

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of WAFFLERIA

PITSIAKKOS HOLDINGS LIMITED

HE 69928

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of PITSIAKKOS HOLDINGS LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83192

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.N.P. NEOKLEOUS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 140677

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of G.N.P. NEOKLEOUS CONSTRUCTIONS LIMITED

G.S. NEOCLEOUS CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

HE 150269

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of G.S. NEOCLEOUS CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

PITCH LIMITED

HE 160928

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of PITCH LIMITED

PITCH LIMITED

HE 160928

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of PITCH LIMITED

G. S. NEOCLEOUS ENERGY LTD

HE 248335

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of G. S. NEOCLEOUS ENERGY LTD

G. S. NEOCLEOUS ENERGY LTD

HE 248335

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of G. S. NEOCLEOUS ENERGY LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.