ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΕΛΙΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Reg. Number:
EE 18387
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
17/11/98
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

THEODOROS THEODOROU MOTOR AGENCIES

EE 5226

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of THEODOROS THEODOROU MOTOR AGENCIES

ANDREAS THEODOROU ESTATE CO. LIMITED

HE 5528

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ANDREAS THEODOROU ESTATE CO. LIMITED

JOHN TH. THEODOROU HOLIDAY GROUNDS & CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 6810

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of JOHN TH. THEODOROU HOLIDAY GROUNDS & CONSTRUCTIONS LIMITED

SOLO FASHION

EE 6844

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of SOLO FASHION

THEODOROU BROS SOUVENIRS

S 8603

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is General Partner of THEODOROU BROS SOUVENIRS

THEODOROU JEWELLERY

EE 8650

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of THEODOROU JEWELLERY

Θ. Θ. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

EE 10093

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of Θ. Θ. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΒΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

S 10247

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is General Partner of ΜΑΒΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

TH. & PA. STUDIO ONE BAR-CAFE

S 10694

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is General Partner of TH. & PA. STUDIO ONE BAR-CAFE

THE ACE BROTHERS MARKETING

S 12183

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is General Partner of THE ACE BROTHERS MARKETING

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΕΝΤΑΣΧΟΙΝΟΣ

S 12425

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Limited Partner of ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΕΝΤΑΣΧΟΙΝΟΣ

SUNVILL DEVELOPMENTS LIMITED

HE 13150

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of SUNVILL DEVELOPMENTS LIMITED

KAZAK LAND RESTAURANT

EE 14877

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of KAZAK LAND RESTAURANT

CAFE CITY PATH

EE 17249

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of CAFE CITY PATH

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΕΛΙΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

EE 18387

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΕΛΙΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Α/ΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 19980

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Α/ΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Α/ΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 19980

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Α/ΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

COKTAIL TH

EE 21897

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of COKTAIL TH

FOREVER YOUNG TH

EE 21898

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of FOREVER YOUNG TH

BEAUTY OF CITY CAFE

EE 22023

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of BEAUTY OF CITY CAFE

TH THEODOROS THEODOROU DESIGNS JEWELLERY

EE 22796

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of TH THEODOROS THEODOROU DESIGNS JEWELLERY

ALAMANOS BEACH POOL - CAFE

EE 22987

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of ALAMANOS BEACH POOL - CAFE

ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ

EE 23285

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ

TH. & A HERBAL NUTRITION CENTRE

EE 23436

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of TH. & A HERBAL NUTRITION CENTRE

CGT-COUTSIDES-GEORGIOU & THEODOROU DEVELOPERS & CONTRACTORS

HE 25952

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of CGT-COUTSIDES-GEORGIOU & THEODOROU DEVELOPERS & CONTRACTORS

THEO THEOU JEWELLERY

EE 25961

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of THEO THEOU JEWELLERY

ΑΝΘΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26953

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΑΝΘΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27496

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΝΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28465

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΝΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

TH.THEO. VISION MARKETING

EE 29659

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of TH.THEO. VISION MARKETING

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.