ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΡΙΟΥ ΑΡΩΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
EE 1848
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
17/07/67
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΔΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1335

Potentially Related to ΚΑΛΛΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΔΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

T.G.M. & COMPANY (CYPRUS)

S 1848

Potentially Related to ΚΑΛΛΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of T.G.M. & COMPANY (CYPRUS)

THE BRITISH AGENCIES COMPANY

S 1850

Potentially Related to ΚΑΛΛΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of THE BRITISH AGENCIES COMPANY

LEFKARITIS BUNKERING COMPANY LIMITED

HE 20963

Potentially Related to ΚΑΛΛΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS BUNKERING COMPANY LIMITED

LEFKARITIS NAVIGATION CO. LIMITED

HE 21714

Potentially Related to ΚΑΛΛΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS NAVIGATION CO. LIMITED

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΔΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

S 1335

Potentially Related to ΚΑΛΛΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΔΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΡΙΟΥ ΑΡΩΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

EE 1848

Potentially Related to ΚΑΛΛΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΡΙΟΥ ΑΡΩΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE BRITISH AGENCIES COMPANY

AE 1850

Potentially Related to ΚΑΛΛΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of THE BRITISH AGENCIES COMPANY

LEFKARITIS OILS LIMITED

AE 367

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS OILS LIMITED

PETROLINA LIMITED

HE 856

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of PETROLINA LIMITED

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 979

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

HE 1018

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΔΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1335

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΔΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

T.G.M. & COMPANY (CYPRUS)

S 1848

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of T.G.M. & COMPANY (CYPRUS)

THE BRITISH AGENCIES COMPANY

S 1850

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of THE BRITISH AGENCIES COMPANY

LEFKARITIS BROS MARINE LIMITED

HE 6450

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS BROS MARINE LIMITED

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11660

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΛΙΜΙΤΕΔ

LEFKARITIS INDUSTRIES LIMITED

HE 14572

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS INDUSTRIES LIMITED

LEFKARITIS BUNKERING COMPANY LIMITED

HE 20963

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS BUNKERING COMPANY LIMITED

LEFKARITIS NAVIGATION CO. LIMITED

HE 21714

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS NAVIGATION CO. LIMITED

LEFKARITIS BROS (TANKERS) LIMITED

HE 53078

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS BROS (TANKERS) LIMITED

LEFKARITIS BROS SHIPPING LIMITED

HE 53085

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS BROS SHIPPING LIMITED

LEFKARITIS BROS (MARITIME) LIMITED

HE 69662

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS BROS (MARITIME) LIMITED

LEFKARITIS BROS (SEAWAYS) LIMITED

HE 119993

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS BROS (SEAWAYS) LIMITED

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΔΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

S 1335

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΔΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΡΙΟΥ ΑΡΩΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

EE 1848

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΡΙΟΥ ΑΡΩΝΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE BRITISH AGENCIES COMPANY

AE 1850

Potentially Related to ΚΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of THE BRITISH AGENCIES COMPANY

T.G.M. & COMPANY (CYPRUS)

S 1848

Potentially Related to ΝΑΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of T.G.M. & COMPANY (CYPRUS)

THE BRITISH AGENCIES COMPANY

S 1850

Potentially Related to ΝΑΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is General Partner of THE BRITISH AGENCIES COMPANY

LEFKARITIS BUNKERING COMPANY LIMITED

HE 20963

Potentially Related to ΝΑΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ who is Director of LEFKARITIS BUNKERING COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "16-01-2023" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument