ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Reg. Number:
HE 979
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
09/05/61
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

CYPRUS IMPORT CORPORATION LIMITED

HE 463

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of CYPRUS IMPORT CORPORATION LIMITED

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 979

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

CIC AUTOMASTERS LTD

HE 2907

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of CIC AUTOMASTERS LTD

CIC INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

HE 107907

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of CIC INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

CIC TESTING STATIONS LIMITED

HE 124638

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of CIC TESTING STATIONS LIMITED

ZIZZY TRADING LIMITED

HE 127461

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of ZIZZY TRADING LIMITED

THE CYPRUS IMPORT CORPORATION DEVELOPERS LTD

HE 206846

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of THE CYPRUS IMPORT CORPORATION DEVELOPERS LTD

THE CYPRUS IMPORT CORPORATION PROPERTIES LTD

HE 206848

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of THE CYPRUS IMPORT CORPORATION PROPERTIES LTD

THE CYPRUS IMPORT CORPORATION ESTATES LTD

HE 206862

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of THE CYPRUS IMPORT CORPORATION ESTATES LTD

THE CYPRUS IMPORT CORPORATION HOLDINGS LTD

HE 206863

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of THE CYPRUS IMPORT CORPORATION HOLDINGS LTD

THE CYPRUS IMPORT CORPORATION IMMOVABLES LTD

HE 207099

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ who is Director of THE CYPRUS IMPORT CORPORATION IMMOVABLES LTD

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 979

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

CHARALAMBIDES CHRISTIS LIMITED

HE 2239

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of CHARALAMBIDES CHRISTIS LIMITED

ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2400

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

M. & A. SHIPPING CO. LIMITED

HE 7894

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of M. & A. SHIPPING CO. LIMITED

M. & S. OVERSEAS SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 7911

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of M. & S. OVERSEAS SHIPPING COMPANY LIMITED

CHRISTIS DAIRIES LIMITED

HE 10258

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of CHRISTIS DAIRIES LIMITED

EVALEX ESTATES LIMITED

HE 11130

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of EVALEX ESTATES LIMITED

MANDA NAVIGATION CO. LIMITED

HE 13804

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of MANDA NAVIGATION CO. LIMITED

M & A AGENCIES LIMITED

HE 23023

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of M & A AGENCIES LIMITED

M & A CARRIERS LIMITED

HE 23024

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of M & A CARRIERS LIMITED

CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

HE 36714

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

HE 36714

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Secretary of CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

MANDA HOLDINGS LIMITED

HE 41835

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of MANDA HOLDINGS LIMITED

ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΝ ΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46089

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΝ ΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ALEXIS CHARALAMBIDES HOLDINGS LTD

HE 231344

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of ALEXIS CHARALAMBIDES HOLDINGS LTD

WEST5 LTD

HE 233913

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of WEST5 LTD

NOCERINO LTD

HE 234882

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of NOCERINO LTD

COZERA HOLDINGS LTD

HE 253141

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of COZERA HOLDINGS LTD

I G I PELEKANIAKAS LTD

HE 267984

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of I G I PELEKANIAKAS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.