ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 2400
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/03/69
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2400

Related to ΑΒΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ who is Director of ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

HE 36714

Related to ΑΒΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ who is Director of CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 979

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

CHARALAMBIDES CHRISTIS LIMITED

HE 2239

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of CHARALAMBIDES CHRISTIS LIMITED

ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2400

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

M. & A. SHIPPING CO. LIMITED

HE 7894

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of M. & A. SHIPPING CO. LIMITED

M. & S. OVERSEAS SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 7911

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of M. & S. OVERSEAS SHIPPING COMPANY LIMITED

CHRISTIS DAIRIES LIMITED

HE 10258

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of CHRISTIS DAIRIES LIMITED

EVALEX ESTATES LIMITED

HE 11130

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of EVALEX ESTATES LIMITED

MANDA NAVIGATION CO. LIMITED

HE 13804

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of MANDA NAVIGATION CO. LIMITED

M & A AGENCIES LIMITED

HE 23023

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of M & A AGENCIES LIMITED

M & A CARRIERS LIMITED

HE 23024

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of M & A CARRIERS LIMITED

CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

HE 36714

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

HE 36714

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Secretary of CHARALAMBIDES DAIRY PRODUCTS LIMITED

MANDA HOLDINGS LIMITED

HE 41835

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of MANDA HOLDINGS LIMITED

ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΝ ΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46089

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΝ ΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ALEXIS CHARALAMBIDES HOLDINGS LTD

HE 231344

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of ALEXIS CHARALAMBIDES HOLDINGS LTD

WEST5 LTD

HE 233913

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of WEST5 LTD

NOCERINO LTD

HE 234882

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of NOCERINO LTD

COZERA HOLDINGS LTD

HE 253141

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of COZERA HOLDINGS LTD

I G I PELEKANIAKAS LTD

HE 267984

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of I G I PELEKANIAKAS LTD

UFIB LIMITED

HE 270012

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of UFIB LIMITED

M & A NAVIGATION CO LIMITED

HE 272139

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of M & A NAVIGATION CO LIMITED

KALIACAL ENTERPRISES LIMITED

HE 284767

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of KALIACAL ENTERPRISES LIMITED

FASITRON ENTERPRISES LTD

HE 290026

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of FASITRON ENTERPRISES LTD

SENATARIA ENTERPRISES LIMITED

HE 290619

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of SENATARIA ENTERPRISES LIMITED

SURETE ENTERPRISES LIMITED

HE 295536

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of SURETE ENTERPRISES LIMITED

CH & CH IN LINE PLASTICS LIMITED

HE 336284

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of CH & CH IN LINE PLASTICS LIMITED

CEVALOG HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 406024

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ who is Director of CEVALOG HOLDINGS LIMITED

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1730

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ who is Director of ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.