Ο ΤΟΞΟΤΗΣ 13

Reg. Number:
EE 2013
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
05/07/71
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Ο ΤΟΞΟΤΗΣ 13

EE 2013

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of Ο ΤΟΞΟΤΗΣ 13

S.N. THE MAGIC CARD

EE 12174

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of S.N. THE MAGIC CARD

UNIGRAPHICS LIMITED

HE 29038

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of UNIGRAPHICS LIMITED

SPYROS NICOLAOU HOTELS LIMITED

HE 29550

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SPYROS NICOLAOU HOTELS LIMITED

G & S ROADWAYS LIMITED

HE 53863

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of G & S ROADWAYS LIMITED

S. & R. NICOLAOU DEVELOPERS LIMITED

HE 79365

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of S. & R. NICOLAOU DEVELOPERS LIMITED

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107450

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

SPYSOTHERM COMPANY LIMITED

HE 194553

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SPYSOTHERM COMPANY LIMITED

SPYSOTRADING LIMITED

HE 214033

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SPYSOTRADING LIMITED

SPYSOTRADING LIMITED

HE 214033

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of SPYSOTRADING LIMITED

S.N. & D.N. CAR TESTING CENTRE LTD

HE 274091

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of S.N. & D.N. CAR TESTING CENTRE LTD

N & Z ABOUT VETS LIMITED

HE 373700

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of N & Z ABOUT VETS LIMITED

N & Z ABOUT VETS LIMITED

HE 373700

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N & Z ABOUT VETS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.