ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 107450
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
30/11/20
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107450

Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Secretary of ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.S. URBAN LIVING LTD

ΗΕ 391349

Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Director of G.S. URBAN LIVING LTD

G.S. URBAN LIVING LTD

ΗΕ 391349

Related to ΗΛΙΑΝΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Secretary of G.S. URBAN LIVING LTD

Ο ΤΟΞΟΤΗΣ 13

EE 2013

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of Ο ΤΟΞΟΤΗΣ 13

S.N. THE MAGIC CARD

EE 12174

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of S.N. THE MAGIC CARD

UNIGRAPHICS LIMITED

HE 29038

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of UNIGRAPHICS LIMITED

SPYROS NICOLAOU HOTELS LIMITED

HE 29550

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SPYROS NICOLAOU HOTELS LIMITED

G & S ROADWAYS LIMITED

HE 53863

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of G & S ROADWAYS LIMITED

S. & R. NICOLAOU DEVELOPERS LIMITED

HE 79365

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of S. & R. NICOLAOU DEVELOPERS LIMITED

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107450

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

SPYSOTHERM COMPANY LIMITED

HE 194553

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SPYSOTHERM COMPANY LIMITED

SPYSOTRADING LIMITED

HE 214033

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of SPYSOTRADING LIMITED

SPYSOTRADING LIMITED

HE 214033

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of SPYSOTRADING LIMITED

S.N. & D.N. CAR TESTING CENTRE LTD

HE 274091

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of S.N. & D.N. CAR TESTING CENTRE LTD

N & Z ABOUT VETS LIMITED

HE 373700

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of N & Z ABOUT VETS LIMITED

N & Z ABOUT VETS LIMITED

HE 373700

Related to ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of N & Z ABOUT VETS LIMITED

INTER ALIA

S 6030

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is General Partner of INTER ALIA

K. & K. KNITTING INDUSTRY LIMITED

HE 8581

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Director of K. & K. KNITTING INDUSTRY LIMITED

K. & K. KNITTING INDUSTRY LIMITED

HE 8581

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Secretary of K. & K. KNITTING INDUSTRY LIMITED

THE GREAT AMERICAN SUCCESS-HUMBURGERS LIMITED

HE 18569

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Director of THE GREAT AMERICAN SUCCESS-HUMBURGERS LIMITED

FIRST APPAREL AGENCY LIMITED

HE 27015

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Director of FIRST APPAREL AGENCY LIMITED

FIRST APPAREL AGENCY LIMITED

HE 27015

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Secretary of FIRST APPAREL AGENCY LIMITED

DAYVILLES LIMITED

HE 27788

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Secretary of DAYVILLES LIMITED

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107450

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HISTEP LIMITED

HE 232093

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Director of HISTEP LIMITED

LYCH PROPERTIES LIMITED

HE 353971

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Director of LYCH PROPERTIES LIMITED

CYSEA SERVICES LTD

HE 385183

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Director of CYSEA SERVICES LTD

CYSEA SERVICES LTD

HE 385183

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ who is Secretary of CYSEA SERVICES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.