ΔΕΣΠΩ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ

Reg. Number:
EE 34964
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
25/05/10
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

J. IOANNOU & CO. LIMITED

HE 1398

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of J. IOANNOU & CO. LIMITED

P. JOANNOU & CO. LIMITED

HE 1924

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of P. JOANNOU & CO. LIMITED

STELIOS-DESPO JOANNOU PROPERTIES LIMITED

HE 3084

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of STELIOS-DESPO JOANNOU PROPERTIES LIMITED

BLACK ROSE VIDEO HOME

EE 9447

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of BLACK ROSE VIDEO HOME

DESPO IOANNOU HAIR DESIGN

EE 23818

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of DESPO IOANNOU HAIR DESIGN

DESPO IOANNOU FASHION

EE 29485

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of DESPO IOANNOU FASHION

EMINENTIA TRADING LIMITED

HE 32582

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of EMINENTIA TRADING LIMITED

ΔΕΣΠΩ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ

EE 34964

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΔΕΣΠΩ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43855

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

D & M HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED

HE 51993

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of D & M HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55622

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55622

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ & Δ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 88527

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Μ & Δ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ & Δ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 88527

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Μ & Δ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 95613

Potentially Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument