Μ & Δ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 88527
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/08/97
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

J. IOANNOU & CO. LIMITED

HE 1398

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of J. IOANNOU & CO. LIMITED

P. JOANNOU & CO. LIMITED

HE 1924

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of P. JOANNOU & CO. LIMITED

STELIOS-DESPO JOANNOU PROPERTIES LIMITED

HE 3084

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of STELIOS-DESPO JOANNOU PROPERTIES LIMITED

BLACK ROSE VIDEO HOME

EE 9447

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of BLACK ROSE VIDEO HOME

DESPO IOANNOU HAIR DESIGN

EE 23818

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of DESPO IOANNOU HAIR DESIGN

DESPO IOANNOU FASHION

EE 29485

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of DESPO IOANNOU FASHION

EMINENTIA TRADING LIMITED

HE 32582

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of EMINENTIA TRADING LIMITED

ΔΕΣΠΩ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ

EE 34964

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΔΕΣΠΩ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43855

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

D & M HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED

HE 51993

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of D & M HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55622

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55622

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΔΕΣΠΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ & Δ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 88527

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Μ & Δ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ & Δ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 88527

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Μ & Δ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 95613

Related to ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΝΩΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1737

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΓΝΩΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΡΜΑ ΣΑΞ

EE 10274

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΦΑΡΜΑ ΣΑΞ

M. IOANNOU & M. LYSANDROU (M & M ELECTRICAL)

S 10715

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of M. IOANNOU & M. LYSANDROU (M & M ELECTRICAL)

ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣ

EE 13048

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣ

PAM SHOES LIMITED

HE 19027

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of PAM SHOES LIMITED

MIRACLE ENTERPRISES

EE 19462

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of MIRACLE ENTERPRISES

MAN EXPRESS CAR MULTI AID.

EE 21360

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of MAN EXPRESS CAR MULTI AID.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

EE 22835

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

SMALLSOFT

EE 25292

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of SMALLSOFT

C.K.K. LEAFLET EXPRESS

EE 30867

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of C.K.K. LEAFLET EXPRESS

MARIOS IOANNOU AND SONS LIMITED

HE 40768

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MARIOS IOANNOU AND SONS LIMITED

M. IOANNOU YELLOW MESSENGERS LIMITED

HE 40857

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of M. IOANNOU YELLOW MESSENGERS LIMITED

PUKU OWL

EE 43851

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of PUKU OWL

MARIOS GAS

EE 44560

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of MARIOS GAS

THEODOSIS THE GIFT CELLAR LIMITED

HE 51467

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of THEODOSIS THE GIFT CELLAR LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.