''ΔΡΟΣΟΜΠΟΥΚΙΕΣ'' ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΧΑΛΕΠΙ

Reg. Number:
EE 36471
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
08/07/11
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ANDROS PRINTING OFFICE

EE 1925

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Owner of ANDROS PRINTING OFFICE

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2065

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3066

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 5222

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is General Partner of ΜΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8814

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13353

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΩ-ΔΡΥΟΣ

HE 15088

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΩ-ΔΡΥΟΣ

VOLCANO BAR & CAFE LIMITED

HE 20908

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of VOLCANO BAR & CAFE LIMITED

TAKIS ANGELIDES FURNIHOME LIMITED

HE 20909

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS ANGELIDES FURNIHOME LIMITED

GLOSEC DRAGON LTD

HE 21833

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of GLOSEC DRAGON LTD

''ΔΡΟΣΟΜΠΟΥΚΙΕΣ'' ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΧΑΛΕΠΙ

EE 36471

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Owner of ''ΔΡΟΣΟΜΠΟΥΚΙΕΣ'' ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΧΑΛΕΠΙ

TAKIS ANGELIDES FURNIHOME LIMITED

HE 99573

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS ANGELIDES FURNIHOME LIMITED

TAKIS ANGELIDES FURNIHOME (EXPORTS) LIMITED

HE 100913

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS ANGELIDES FURNIHOME (EXPORTS) LIMITED

Μ.Τ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102963

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of Μ.Τ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

TAKIS ANGELIDES FRANCHISE LIMITED

HE 105472

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS ANGELIDES FRANCHISE LIMITED

MANINI HOLDINGS LIMITED

HE 113732

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Secretary of MANINI HOLDINGS LIMITED

BENISE INVESTMENTS LIMITED

HE 185862

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of BENISE INVESTMENTS LIMITED

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 194752

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 243661

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

VOCHNA HOLDINGS CO. LIMITED

HE 270486

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of VOCHNA HOLDINGS CO. LIMITED

WODERA HOLDINGS CO. LIMITED

HE 370091

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of WODERA HOLDINGS CO. LIMITED

GIKATA HOLDINGS CO. LIMITED

HE 370992

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of GIKATA HOLDINGS CO. LIMITED

TLV BAR LTD

ΗΕ 406786

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TLV BAR LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument