Μ.Τ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 102963
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/10/20
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ANDROS PRINTING OFFICE

EE 1925

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Owner of ANDROS PRINTING OFFICE

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2065

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3066

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 5222

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is General Partner of ΜΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8814

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13353

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΩ-ΔΡΥΟΣ

HE 15088

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΩ-ΔΡΥΟΣ

VOLCANO BAR & CAFE LIMITED

HE 20908

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of VOLCANO BAR & CAFE LIMITED

TAKIS ANGELIDES FURNIHOME LIMITED

HE 20909

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS ANGELIDES FURNIHOME LIMITED

GLOSEC DRAGON LTD

HE 21833

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of GLOSEC DRAGON LTD

''ΔΡΟΣΟΜΠΟΥΚΙΕΣ'' ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΧΑΛΕΠΙ

EE 36471

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Owner of ''ΔΡΟΣΟΜΠΟΥΚΙΕΣ'' ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΧΑΛΕΠΙ

TAKIS ANGELIDES FURNIHOME LIMITED

HE 99573

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS ANGELIDES FURNIHOME LIMITED

TAKIS ANGELIDES FURNIHOME (EXPORTS) LIMITED

HE 100913

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS ANGELIDES FURNIHOME (EXPORTS) LIMITED

Μ.Τ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102963

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of Μ.Τ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

TAKIS ANGELIDES FRANCHISE LIMITED

HE 105472

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TAKIS ANGELIDES FRANCHISE LIMITED

MANINI HOLDINGS LIMITED

HE 113732

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Secretary of MANINI HOLDINGS LIMITED

BENISE INVESTMENTS LIMITED

HE 185862

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of BENISE INVESTMENTS LIMITED

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 194752

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 243661

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

VOCHNA HOLDINGS CO. LIMITED

HE 270486

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of VOCHNA HOLDINGS CO. LIMITED

WODERA HOLDINGS CO. LIMITED

HE 370091

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of WODERA HOLDINGS CO. LIMITED

GIKATA HOLDINGS CO. LIMITED

HE 370992

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of GIKATA HOLDINGS CO. LIMITED

TLV BAR LTD

ΗΕ 406786

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of TLV BAR LTD

Μ.Τ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102963

Related to ΦΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Μ.Τ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Τ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102963

Related to ΦΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of Μ.Τ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PH. ALPHATEAM & ASSOCIATES

S 10766

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is General Partner of PH. ALPHATEAM & ASSOCIATES

PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

HE 12877

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

HE 12877

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Secretary of PHOTIOU ARCHITECTS LIMITED

CASA LINDA (FURNISHINGS) LIMITED

HE 28725

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of CASA LINDA (FURNISHINGS) LIMITED

GRAZYNA PHOTIOU LTD

HE 31806

Related to ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ who is Director of GRAZYNA PHOTIOU LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.